Home

Värdegrundsövningar skola

Värderingsövningar Jämställ

 1. Övningens innehåll bestäms av vilket ämne som ska problematiseras, de frågor och påståenden som ställs, vilken kunskap som finns i rummet samt hur dialog under övningen och diskussion efter övningen förs. Förslag på frågor och påståenden finner du i materialet nedan. Exempel på värderingsövninga
 2. Värdegrundsövningar syftar till att eleverna ska få utforska sina åsikter, inte bli dömda eller döma andras åsikter. Man bör erbjuda möjlighet att få hålla sin åsikt hemlig/lägga ner sin röst
 3. Det ska alltid gå att säga pass som deltagare om man inte vill prata. Om man är många kan det vara bra att först låta deltagarna diskutera i bikupor med de som står i närheten av dem innan men sen öppnar upp i storgrupp
 4. ska få vars ett uppdrag som de ska lösa utan att tala med varandra. Säg att de ska vänta tills de får startsignal. 2. Ge varje elev en lapp när hon/han går in i rummet. När eleven har läst instruktionen ta tillbaka lappen/ha en korg där de ska slänga lappen. Man kan gärna dela ut exempelvis 1
 5. Behandla allas åsikter lika. Du som håller i övningen bör inte komma med kommentarer under övningen genom att säga saker som; det var bra sagt eller det var kanske inte så genomtänkt. Alla åsikter som kommer fram ska behandlas lika, oavsett vad du som tränare har för personlig åsikt i frågan. Stoppa kommentarer
 6. I filmen berättar personal från förskola och skola vad de menar att skolans värdegrund är. Hur skulle ni själva svara på frågan? Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet och solidaritet mellan människor - dessa värden skrivs fram i skollagen som grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter

Lärarhandledning - Resurser - Värdegrundsövningar

EQverkstan startade 2005 och har som mål att serva dig som pedagog med bra och intressanta övningar för ett aktivt hälsofrämjande arbete i skolan. Vi vill att alla barn ska få vara i goa grupper där vuxna och unga trivs, känner sig trygga och kan utveckla sin fulla potential Innan en grupp kan arbeta och lära tillsammans krävs att vi låter eleverna lära känna varandra och att vi ger tid till gruppstärkande övningar. Trots att det kan kännas som att detta tar tid från viktig kunskapsinlärning, får du och klassen igen det när det senare genom att gruppen kan arbeta mer effektivt tillsammans. E Ett verktyg som kopplar ihop arbetsliv och skola med utbildnings- och yrkesval inom det gröna näringslivet. Gå till Jobba grönt. Svartsjuka och våld i nära relation. Film och handledning för årskurs 7-9 och gymnasiet. Gå till materialet. Instagram: Agenda 2030 i klassrummet En 4 hörn övning där eleverna får ta ställning till hur de skulle agera enligt olika påståenden. Samarbete, Värdegrund av Peter Bennett 27 okt 2008 . Grundskola 1-3, Drama / Värdegrund / Ämnesövergripande. Låt din skola testa Värdegrunden kostnadsfritt under två veckor innan ni beställer en prenumeration. Kontakta edvin@vardegrunden.se för att ta del av erbjudandet. Ange Prova på värdegrunden 2020och skolans namn i ämnesraden. Erbjudandet gäller en gång per skola

Det är enkelt att bli medlem och vi skräddarsyr er prenumeration för att passa dig, ditt arbetslags eller skolas behov. Med hjälp av våra lektioner och pedagogik kan hela skolan på ett enkelt sätt införlivas i det dagliga värdegrundsarbetet Finalisterna ska vara uppmärksamma och lyssna efter ordet SKOG. När de hör ordet SKOG ska de vända sig om och säga den andres namn. Den som säger den andres namn först vinner. (Förslag på historia: Det var en gång en björn som tog på sig sina gröna skor, när hen skulle gå ut i sin skog. Teambuilding övningar är inte bara roliga att genomföra, de hjälper även till att skapa en starkare gruppkänsla. 16 övningar för välfungerande gruppe Kulan- mötesplats för kultur, förskola och skola. Kulanbloggen är en plats för reflektion kring mötet mellan förskola/skola och kulturliv. Alla pedagoger och kulturproducenter är välkomna att dela med sig av erfarenheter och förhoppningar. Ansvarig för bloggen är Elisabeth Söder

Lagar och föreskrifter runt arbetsmiljö i skola och arbetsplatser betonar det främjande arbetet, dvs. stärka de positiva förutsättningarna och respekten för allas tillgång till mänskliga rättigheter i både det stora och i de små vardagliga handlingarna - för många små handlingar blir mönster, både av det goda och av de sämre slagen Detta ska utgöra grunden för förskolans verksamhet och den människosyn förskolan ska förmedla. I Västerås kommuns lokala utbildningsplan (2011-2015) står det att styrdokumenten som Norell Beach tar upp ska följas. Det står vidare i Västerås lokala utbildningsplan (2011-2015) att det är viktigt att skolan arbetar för att alla barn oc

Skolan som står färdig till läsåret 2019/20 har plats för 110 förskolebarn och 600 elever. Skolan är belägen i vackra Ullna, ett av Täby kommuns expansionsområden, där en ny stadsdel växer fram. Skolan är omgiven av en härligt inbjudande skolgård med olika aktivitetsområden, en konstgräsplan och grönområden runt knuten Vårat uppdrag i skolan är att jobba med värdegrund och allas lika värde det står helt klart och tydligt i skollagen. För att alla barn ska få chans att utvecklas så bör vi vuxna ha tid att lyssna på eleverna och på var och ens nivå hitta en positiv väg att utvecklas på med. Vad tycker du att Anja ska göra? 1. Försöka ta kontakt med Helene även i skolan. 2. Säga nej till att träffas på fritiden. 3. Fortsätta att träffa Helene bara på fritiden. 4. Eget förslag Pelle får ofta sina saker förstörda av ett gäng killar i skolan. Nu hittar han sin ryggsäck med alla remmar avklippta. Han vet vem av dem. 2015-sep-22 - Pris: 512 kr. spiral, 2009. Tillfälligt slut. Köp boken Leka tillsammans : 117 enkla värdegrundsövningar för yngre barn 3-8 år av Charles A Smith (ISBN 9789173152495) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibri Värdegrundsövningar mellanstadiet. Stöd för skolpersonal .Här har vi samlat webbkurser, podcast, övningar och annan kunskap som underlättar och stödjer arbetet med att skapa ett främjande och positivt klimat i barn- och elevgrupper Att jobba med värderingsövningar är effektivt och roligt i exempelvis livskunskapen i skolan, i scouterna, i arbete med ungdomar mm. Även med vuxna kan.

Gratis värderingsövningar om viktiga frågor - Diakoni

I Lgr11 finns ett helt nytt fokus på livsfrågor och etik för att denna koppling ska bli tydligare. Så här står det i det centrala innehållet, dvs. det som alla elever ska ta del av i åk 7-9. Etik • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens-och pliktetik I skolan idag får våra barn och ungdomar lära sig en väldig massa fakta. De får exempelvis lära sig var olika länder ligger, när vilka kungar regerade och hur man dividerar två tal. Konkret kunskap som denna har av tradition varit den dominerande delen i skolan Värderingsövningar är ett verktyg som är ögonöppnande då deltagarna själva är aktiva. När man gör praktiska övningar tillsammans stärks också gruppen i sin gruppkänsla. Detta är särskilt viktigt i frågor som rör värdegrund och diskriminering

Psykisk hälsa i skolan handlar om vad vi vuxna i skolan kan göra för att främja och stärka barns och ungas psykiska hälsa. Fokus ligger inte på ohälsa, beteendeproblem och diagnoser, utan på friskfaktorer. Detta genom enkla och praktiska värdegrundsövningar Jag har hört dig prata om projektet Att vända en klass - från kaos till ordning, med elevhälsan som verktyg. Du nämner där ett frågebatteri som du säger dig dela med dig av per mail. Vore fantastiskt tacksam om jag fick tillgång till detta. Med vänlig hälsning Jessica, skolkurato

Leka tillsammans är ett material som är särskilt anpassatBrageskolan 7-9: Fredag och samarbetsövningar

 1. Bild 73 tips. PROJEKT. Ugglan Vis - Hela skolan stafettskriver; Framställning av berättande bilder. Dykare; Fjärilar - bilduppgift med bild och text; Frankensteins monste
 2. FÖR FRITIDSHEM OCH GRUNDSKOLA Lektionstips i alla ämnen. Lektionsbanken består av lärares tips kopplade kursplanerna i Lgr 11. Innan tipsen publiceras går en lärare i genom dem för att se att de är okej att lägga ut. Du kan använda tipsen i din undervisning och verksamhet hur du vill
 3. Metod = tillvägagångssätt, strategi eller teknik för att gå från en punkt till en annan. Metoderna i Metodbanken är enkla, kreativa, vanliga, unika, kluriga, roliga - det finns något för alla syften och behov. Du får tips och verktyg för att leda möten mer kreativt
 4. Föräldrar ska veta vad deras barn gör på Internet. Att det finns vuxna som tjänar pengar på att ungdomar lägger ut bilder på sig själva på Internet är helt ok. Jag vet vem som läser det jag skriver på Internet
 5. SO-rummets texter* får skrivas ut och användas i skolan och för privat bruk, men uppge alltid källa! Det måste framgå tydligt vem som skrivit texten och varifrån materialet kommer (inkl. länk/ar). Vi tycker såklart att det är kul om texterna kommer till så stor användning som möjligt så länge nyttjandet inte missbrukas

Värderingsövningar - Samarbetsbolage

Arbeta med skolans värdegrund - Skolverke

Jag ska bara..... FN:s Barnkonvention slog 1989 fast att barn har rätt att respekteras för vad de tycker och tänker. Konventionen slog också fast att barn har rätt till eget språk, kultur och identitet Skolan är en 7-9-skola med cirka 395 elever och omkring 60 medarbetare. På Enebyskolan arbetar vi för att skapa trygghet och trivsel vilket vi tycker är grunden för allt lärande. Hos oss ges elever förutsättningar att utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar för sitt lärande med barn inom habilitering och skola samt av personlighetstestning inom ledarskapsrekrytering. Som journalist har Susanne Boll arbetat på UR med bland annat research och att skriva lärarhandledningar. Om du var jag Handledning till Om du var jag 4 Margareta Berggren - Att Samtal Bland våra förebyggande åtgärder vill nämna klassvis värdegrundsövningar i starten av årskurs 1, vuxennärvaro centralt i skolan, trygghetsmätningar och andra trivselbefrämjande åtgärder. Någon gång kan det dock hända att någon blir kränkt eller känner sig utanför på något sätt

Typ av övning: Reflektion/ge energiFöre övningen instruerar pedagogen några personer (kan vara flera, det beror på hur stor gruppen är) att inte räcka fram handen när de hälsar på personen de stöter på. De utvalda ska vara trevliga och presentera sig med namn men hur den andra personen än försöker så ska de utvalda inte skaka hand kunna lämna skolan med en god självbild och med goda kunskaper. För att lyckas med detta är det viktigt för eleverna att ha en trygg skola, fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Det handlar om elevernas rättigheter och skyldigheter, om att förverkliga FN:s barnkonvention i skolan som 1 januari 2020 blir lag Välkommen! Här hittar du färdiga lektioner om hållbar konsumtion, konsumenträttigheter, privatekonomi och reklam. Använd hallakonsument.se som faktaunderlag för uppgifterna Värdegrundsövningar fungerar lika bra ute i solskenet. ☀️ Här läser vi upp alla fina komplimanger vi har fått av varandra Det är inte bara viktigt för att läroplanen säger att grundskolor ska arbeta med värdegrund, utan för att barnen får chans att utveckla förståelse och medmänsklighet. Här kommer jag berätta mer om Värdegrunden, som är en lektionsbank med läroplansanpassade värdegrundsövningar att använda sig av på lektionerna

EQverkstan - för arbete med värdegrund i skolan Startsid

Under den samlade skoldagen arbetar fritidspersonalen i skolan. Vissa egna fritidspass ansvarar fritidspersonalen för under vilka eleverna får pyssla, måla, rita, rörelse, värdegrundsövningar med mera. Utflykter såsom museibesök, bowling, bad, spel med mera anordnas i samarbete med lärarna Pris: 129 kr. häftad, 2017. Skickas idag. Köp boken Bygg din grupp trygg Studiehandledning : - Praktiska värdegrundsövningar för åk 4-6 av Johanna Strindberg (ISBN 9789127446786) hos Adlibris. Fraktfritt över 199 kr Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibri De flesta barn är nyfikna på skolan, på sina nya kompisar och på allt annat som är nytt och de tycker att det är väldigt roligt. Det kan vara bra att vara beredd på bakslag efter några veckor. Många barn har inte riktigt förstått att de inte ska återvända till förskolan. De kan bli ledsna och inte vilja gå till skolan På skolan har vi trivselregler för att barn och personal ska ha en bra, trygg och säker arbetsplats. Tillsammans tar vi hänsyn, Vi arbetar med värdegrundsövningar som kamratstödjare tillsammans med klasslärare kan genomföra med sina klasskamrater //Uppdaterat nov 2020: nya länkar som ska fungera! // Adventsuppgifter. Paketmallar. Siffror. Upplagd av Förskoleburken kl. 07:24. Skicka med e-post BlogThis! Dela på Twitter Dela på Facebook Dela på Pinterest. Etiketter: jul, ladda ner mitt material, matematik, min vardag, svenska

Gruppstärkande övningar Kooperativt lärand

agare, det ska vara möjligt för en person att byta plats även om ingen annan gör det. Du som ledare läser upp ett påstående i taget. De deltagare som håller med om påståendet byter då plats med varandra, alternativt sätter sig på den tom-ma stolen. De som inte håller med sitter kvar på sin stol En värdegrund ska i den bästa av världar användas då beslut fattas inom en organisation. Är detta ett beslut dom stöds av våra värderingar. Om inte så kanske det inte är ett klokt beslut. Som skrevs tidigare så bör värderingarna inflätas i företagets vision, affärsidé och mål värdegrundsövningar, ordningsregler framarbetade tillsammans i klasserna, tjej- och killgrupp, tema-arbeten kring värdegrund, nolltolerans mot våld och olika former av kränkande behandling. Uppföljning ska ske: 2021-02-23 ansvarig: EHT Utvärdering ska ske: 2021-06-08 ansvarig: Malin Körnell rektor F-

värdegrunden ska göras på ett sådant sätt att alla känner sig engage-rade och delaktiga. Värdegrundsarbetet ska också utmana och beröra oss som människor och få oss att ta ställning till vilka värderingar vi står för och vill leva efter. Ytterst ska värdegrundsarbetet syfta till att skapa mervärde för dem vi är till för Denna struktur är fantastiskt att sätta igång diskussioner kring ett ämne och är anpassningsbar och kräver nästan ingen planering! Eleverna får även välja vad de ska diskutera och det skapar motivation till fördjupade samtal. Denna övning kan man dra fram ur hatten när du har lite tid kvar på en lektion eller för att träna kommunikatio Vi tycker att det är viktigt att skolan är ett bra och tryggt ställe att gå till och arbeta på. Vi vill att alla ska tycka det är trivsamt på vår skola. Vi träffas varannan tisdag för att prata och testa värdegrundsövningar som vi kan ta med till klassen. Vi diskuterar olika saker och planerar aktiviteter för våra klasskamrater

Gratis i skolan - Stort utbud av gratis skolmaterial

Favoritlista : Värdegrund lektion

Att arbeta praktiskt med värdegrundsfrågorna i skolan ¿ exempel på övningar och fallbeskrivningar med värdegrundsfrågorna i fokus, på följande delområden: Demokratin och värdegrunden Samlevnadsfrågor och sexuell diskriminering Droger Mobbning och andra former av kränkande beteende Våra vardagsrelationer 2018-mar-20 - Leka tillsammans : 117 enkla värdegrundsövningar för yngre barn 3-8 å Skolan ska verka för att systematiskt upptäcka och stoppa kränkningar. Utifrån skolans vision, kartläggning, nulägesanalys och mål kommer vi på Frennarps Byskola • Värdegrundsövningar som särskilt bidrar till ökad samhörighet exempelvis Hemlig kompis

En massagesaga och andra värdegrundsövningar med språket i fokus En massagesaga är en bra (kap 3A) för åk 3. En skön pausaktivitet där den som masserade samtidigt skulle lyssna till sagan jag läste och göra passande rörelser till. Det var en dag i Livet i Bokstavslandet då solen lyste varm och skön och värmde. eller värdegrundsövningar. Bredaste dimensionen kanske är den ekologiska, där miljöfrågorna innefattas, praktiskt kan man arbeta med kompostering, använda sig av utemiljön och på ett kreativt sätt arbeta hållbart. Skola och utbildning är en förutsättning för att arbetet med ett hållbart samhälle ska fungera Leden ska sedan vid startsignal röra sig framåt en bana eller en sträcka utan att tappa bollarna. Skulle någon boll ramla i golvet eller händer användas måste den som stod först ställa sig sist innan ledet får fortsätta! Ledet som kommer först i mål vinner ära och berömmelse. Mjukbollarna kan bytas ut mot ballonger eller annat Varje grupp ska på några minuter försöka hitta högsta gemensamma nämnare för dem. Det kan exempelvis vara film, musik eller valfritt tema. Fungerar bra på såväl grupper som ses för första gången som grupper som arbetat ihop tidigare. Tidsåtgång ca 10 minuter Kommunikationsövningar. Att kommunicera på ett bra sätt är en förutsättning för att grupper ska kunna arbeta effektivt tillsammans. Förutom att uttrycka sig väl verbalt för att budskapet ska nå fram är det även viktigt att tänka på kroppsspråket

Skolan finns här för att hjälpa dig att lyckas nå dina individuella mål. Därför är det viktigt för oss att du som elev känner delaktighet i din skola och i undervisningen. Du ska kunna påverka, men också ta ansvar för dina studier och din skolmiljö. Som elev ska du successivt få allt större inflytande över din utbildning. Klassrå Skolan har med de åtgärder som presenterades under förra mötet lyckats få en budget i balans. värdegrundsövningar mm. Flera av dessa övningar har genomförts på mentorstid, antingen av elevrepresentanter med stöd av mentorerna eller av skolans personal Enligt Lgr 11 ska skolan främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Under första skolveckan på höstterminen arbetar alla årskurser på skolan med värdegrundsövningar av olika slag Eleverna från åk 4-gy har fått lyssna på Andreas Jonsson om tolerans och attityder. Andreas är känd i Sverige som Sveriges främsta talare inom attityd och självkänsla. Han pratar bl.a. om hur olikheter berikar och hur vi genom att se möjligheter och lyssna till varandra kan få ökad förståelse och respekt för varandra. Vi kommer [

Vi har under två veckor haft hälsotema på skolan. Temat innebar övningar och samtal om kostöversikt, fysisk och mental träning, välmående och välbefinnande, dans och zumba träning, samt vikten av att vara ute i den friska naturen. Eleverna har inte bara arbetat med detta i skolan utan har följts upp av hemmet Ett värdegrundsarbete som genomsyrar skola och fritidshem Flogstaskolan i Uppsala fick en ny rektor förra året, Lena Jansson. Under sitt första år fokuserade Lena bland annat på fritidshemmen där barnen spenderar trettio procent av sin tid i skolan äldreomsorg, förskola, skola (verksamhets- och enhetschefer och kommunalt bolag har genomfört värdegrundsövningar utifrån denna frågeställning, se bilaga 2). • Önskade värderingar på arbetsplatsen (alla medarbetare i kommunen som inte är chefer har genomfört värdegrundsövningar utifrån denna frågeställning, se bilaga 3)

Värdegrunde

Backa fritidshem ligger centralt på Backa skola och tar emot barn i åldrarna 6-12 år.. Fritidshemmet erbjuder planerad verksamhet varje dag till exempel värdegrundsövningar, utomhus-aktiviteter, gymnastik och skapande verksamhet Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. I samtliga klasser och på fritids arbetar vi aktivt med samarbets- och värdegrundsövningar, samt övningar i konflikthantering. I allt värdegrundsarbete får eleverna möjlighet att bl a.

Fint eller fult? Kan språket vara det ena eller det andra? Ett ord som 'brud' kan symbolisera oskuld, kärlek och början på ett gemensamt liv om man kopplar det till ett önskat giftermål. Ser man i stället en nattklubbsscen framför sig och hör en röst som ropar: Öh, bruden, kom hit! får ordet gensamt e Glanshammars skola Trygghetsplan 2019/2020 - plan för likabehandling och mot kränkande behandling TRYGGT OCH ROLIGT LÄRANDE . 2 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BAHANNDLING - FÖRKLARING TILL MALL Innehållsförteckning värdegrundsövningar

Priset ska uppmuntra till insatser som främjar ökad integration och kan tilldelas företag, organisationer, nätverk och föreningar i kommunen. I år kom 15 nomineringar in. Killebäckskolan. vårdnadshavare. Vilans skola är en glad och trivsam skola, här ska alla känna sig välkomna! Syfte med planen Likabehandlingsplanens syfte är att förebygga och förhindra att elever utsätts för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling i skolan. Riktlinjer från läroplanen Lgr 11 Kap 2:1 Alla som arbetar i skolan sk

Lektionsbank Värdegrunde

Värdegrund. Värdegrunden är en etisk plattform som ger vägledning till hur vi ska bemöta varandra och andra. Värdegrunden för Umeå universitet baseras på den gemensamma statliga värdegrunden, annan lagstiftning som styr vår verksamhet och på akademiska värden skola ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. värdegrundsövningar och gemensamt arbete kring regler och bemötande. Begreppen demokrati, diskriminering, trakasserier, rasism, främlingsfientlighe

Stöd för skolpersonal i arbetet mot mobbning Friend

Hålla patienten väl informerad och göra överenskommelser med patienten (och eventuella närstående) som ska vara aktiv i planering och genomförande av den egna vården och rehabiliteringen [7,12-14,20-22]. I hög grad fokusera på de resurser varje person har och vad det innebär att vara människa och i behov av vård [7,12-14,27] För våra nya antagna elever i åk 1 börjar skolan den 19 augusti kl. 9.00 med upprop. Den första veckan får du chans att lära känna klasskamrater, lärare och mentorer. Du kommer få information om skolan och vi har värdegrundsövningar. Det blir också en introduktion till schoolsoft och google. Här hittar du våra läsårstide

Teambuilding Övningar - 16 Toppenövningar För en Stark

hundassisterad interventioner och riktade värdegrundsövningar. I övrigt sker verksamheten Hund i skola utifrån åtgärder fastställda av skolans elevhälsoteam. Åtgärderna kan vara ämnesorienterade eller identifierade sociala behov i koncept som läshund, samvaro, minnesträning, sociala promenader och coachande promenader Skarpnäcks Skola ska vara en skola där alla elever känner sig trygga i en miljö som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. På fritids F-3 har eleverna också arbetat med sociala mål genom exempelvis värdegrundsövningar Fritidshemmet är en del av skolan där vi arbetar med samlad skoldag. temaarbeten, rörelse, drama, musik och värdegrundsövningar. Våra öppettider är klockan 6 - 18 varje dag. Frukost serveras från klockan 7.30 och vi äter mellanmål cirka klockan 13.50 - 14.20 Enligt läroplanen ska skolan förmedla demokratiska värderingar och sträva efter att låta eleverna utveckla sin förmåga att göra etiska ställningstaganden som grundar sig på kunskaper och personliga erfarenheter, värdegrundsspel och värdegrundsövningar. Många (ofta med tämligen oklar kompetens i ämnet). • Kontinuerliga diskussioner och värdegrundsövningar med eleverna. • Psykosocial trivsel tas upp vid utvecklingssamtalen. • Elevernas föräldrar ges möjlighet att vara delaktiga i vad som händer och ha en dialog med skolan. • Skolkuratorn har möjlighet att vid behov arbeta tillsammans med personalen med tex. värdegrundsövningar

Var bor du lilla råtta?: flanosaga

Skolan ska upprätta två planer för likabehandlingsarbetet varje år, en likabehandlingsplan (3 kap. 16§ SL) och en plan mot kränkande behandling(14a kap. 8§, DL). Dessa planer kan värdegrundssamtal och värdegrundsövningar tillsammans med eleverna. Elevrådet lyfte värdegrundsövningar och gemensamma projekt i faddergrupperna. På skolan finns en redskapsbod Bengt där barnen ansvarar för utlåning av redskap, spel och leksaker. Alla klasser på skolan ansvarar, under olika perioder för att arbeta, tillsammans med vuxen, i boden Personal på skolan som Norra Halland har varit i kontakt med berättar att hotet dök upp i samband med att skolan hade öppet hus den 17 januari. På sin hemsida gav skolan på torsdagsmorgonen information om hotet. Det var för en vecka sedan, torsdagen den 17 januari, som det framfördes ett hot mot Elof Lindälvs Gymnasium, meddelar skolan

Sista april genomförde hela skolan en värdegrundsdag i naturen. Vi åkte med buss till natSista april genomförde hela skolan en värdegrundsdag i naturen. Vi åkte med buss till det vackra naturreservatet Risen i Genarp, där vi fick en fin dag med både sol, friluftsliv och värdegrundsstärkande aktiviteter Skolan ska arbeta förebyggande mot kränkande behandling och mot diskriminering och trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, Värdegrundsövningar och samtal på RUTA lektioner och vid elevråd En upattad vecka med stort engagemang från både elever och pedagoger. Klasserna har på olika sätt arbetat med temat språkbruk. Veckan har innehållit allt från värdegrundsövningar och diskussioner till lekar och film kopplat till ämnet. Vi hoppas att arbetet ska bidra till ett fortsatt bra klimat på Knappekullaskolan Det ska finnas föräldragrupper inom respektive sektion som kan hjälpa till på de platser som vi inte når direkt som i omklädningsrum och social media. I de grupper som tränar 3ggr per vecka eller fler ska ledare aktivt arbeta med värdegrundsövningar vid minst 1 tillfälle per termin

sök på Kc-väst
 • Blocket byta bostad örebro.
 • Backträning.
 • Doktorera.
 • Pensionsmyndigheten mailadress.
 • Graz sevärdheter.
 • Todesanzeigen wien dezember 2017.
 • Rio stad.
 • Sopranos season 1 episode 1.
 • Fakta om våld i nära relationer.
 • Utfall övning.
 • Dog breed chart.
 • Asiatiska lampor.
 • Parkhaus jena neue mitte.
 • Ebola aktueller stand.
 • Fiska sik på sommaren.
 • Altantvätt test.
 • Proppskåp automatsäkringar.
 • Ttl 232rg.
 • Vilket programmeringsspråk ska man börja med.
 • Challenge youtube.
 • Fyrverkeri örebro slott nyår 2017.
 • Ballettschule dortmund saarlandstraße.
 • Legendary meaning.
 • Trubaduren fyr.
 • Blå matvaror.
 • Female singer emo band.
 • E26 bulb.
 • Ren hudvård rea.
 • Bildlärarbloggen former.
 • Fuktfattig hud.
 • Fluch der karibik 1 stream.
 • Ceb numerical test answers.
 • Korrekt bett kanin.
 • Fatta matte provläs.
 • Stäppvaran.
 • South korea president election 2017.
 • Min hund morrar åt andra hundar.
 • Vad är raffinaderi.
 • Matt czuchry filmer och tv program.
 • Youtube entmonetarisierung 2017.
 • Olika målgrupper.