Home

Mobilens utveckling uppsats

Mobiltelefonens utveckling. Företagskällan 2020-05-06. Lektionsmaterial. Mobiltelefonens historia. Mobiltekniken uppstod under 2:a världskriget. 1956 togs det första nätet i bruk i Sverige. Då vägde en mobil 40 kg och fyllde en hel baklucka. Norden var inte först,. Uppsatser om MOBILTELEFONENS UTVECKLING. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten UPPSATS Sociologi och socialt utvecklingsarbete Mobilen - En extra kompis Mobilens inverkan på individ och samhället har både positiva och negativa effekter, vilket undersöks i uppsatsen . utveckling och betydelse inleder vi med en kort tillbakablick

Mobiltelefonens historia - Företagskälla

Syftet med denna uppsats är att påvisa skillnader mellan daghem och förskola som från dagis till förskola, samt utvecklingen av yrkesutövarna inom verksamheten. Detta vill vi : 6. göra genom att dels studera vilka styrdokument som har präglat verksamheten genom åren Uppsatsens delar. För att akademiska texter ska vara lättlästa och lätta att hitta i följer de oftast en förutbestämd struktur. Denna struktur kan skilja sig något åt beroende på vilket ämne du skriver inom, men syftar till samma mål: att göra det lätt för läsaren att hitta i texten Utvecklingen har varit både snabb och enorm och är det än idag. Första kommersiella mobilen. Det var inte förrän på 80-talet som man för första gången i mobiltelefonens historia kunde köpa en mobiltelefon som privatperson. 1984 kom den första mobiltelefonen,. Datorhistoria och datorutveckling, från 1800-talet till nutid. Jag ska här presentera den moderna datorns utveckling ända från 1800-talet, eftersom man kan säga att utvecklingen började redan då Men det är inte allt. I hemnätverken har vi nya wifi 6, och när fler mobiler stöder det får användarna en orsak att uppgradera den gamla routern i hemmet. Och även på andra fronter ser vi snabbare utveckling än på länge. En sådan sak är fokus på batteritid och trådlös laddning, som nu kan göras lika effektiv som trådad

Uppsatser.se: MOBILTELEFONENS UTVECKLING

 1. Huruvida mobilen orsakar eller förvärrar depressionssymtom är något oklart. Viss forskning menar att mobilmissbruk kan leda till depression, medan annan menar att personer med depressiva drag använder mobilen som en flykt eller som ett sätt att må bättre. Sabbar din sömn. Du har säkert hört den förut, men det tål att upprepas
 2. Utvecklingen av mobilen har inneburit att vi ständigt är i behov av uppkoppling och via det mobila nät som kom där 1956 så har vi ett relativt bra fungerande mobilnät här i Sverige, visst finns det svarta fläckar på mobilkartan men det byggs fortfarande ut och åtkomsten blir bättre för fler och fler
 3. denna upplevs. I studien kommer begreppen hållbar utveckling, hållbarhet och CSR användas synonymt med varandra. Metod: Uppsatsen är en kvalitativ studie då den baseras på semistrukturerade intervjuer där sex medarbetare på Göteborg Energi AB har intervjuats. Studien inleddes med en insamling av information gällande det aktuella ämnet
 4. tekniska utvecklingen format ett 24-timmarssamhälle som tycks påverka sömnen avser föreliggande litteraturstudie att belysa de samband forskningen påvisar mellan användning av TV, dator och mobil och ungdomars sömn

 1. Utvecklingen av nervsystemet kan delas upp i viktiga händelser, milstolpar om man så vill, som inträffar efter ett visst antal veckor i utvecklingen (tabell 1). (Lagercrantz och Ringstedt 2001). Tabell 1. Viktiga milstolpar i utvecklingen av nervsystemet (Lagercrantz och Ringstedt 2001) Tidpunkter för händelser i nervsystemets utveckling
 2. Mobil är Sveriges ledande tidning och sajt inom området mobil kommunikation. Tidningen och sajten riktar sig till den som skall köpa nya mobila prylar eller tjänster
 3. mobilens utveckling AV:Tim, Mattias och Anton . Den första ''mobilen'' Var en ''Två-vägs radio'' som satt i taxibilar och polis bilar. Det sägs vara den första''mobilen Den första mobilen 1951. nu för tiden kan man gå in på internet via 3G nätet på mobilen. altså börja

En telefon (av grekiskans tēʹle, 'fjärran', och phōnēʹ, 'röst' eller 'ljud' [4]) är en apparat för telefoni - överföring av samtal via telekommunikationsnät eller datakommunikationsnät mellan vanligtvis två, ibland flera, samtalsparter.. De första telefonerna introducerades på 1870-talet, då fasta telefoner, där apparaten är uppkopplad via teleledning till nätet Början till Hållbar Utveckling. 5. Ekologisk hållbarhet 5. Social hållbarhet 5. Ekonomisk hållbarhet 5. Problemet 6. Geografiska lösningar 7. Politiska lösningar 8. Transporter inrikes och utrikes. 10. Rika och fattiga. 10. Källförteckning. 11. Inledning. Vi har fått i uppgift att hemma skriva en uppsats om Hållbar utveckling Mobiltelefoni är en form av radiotelefoni, där bärbara telefoner (mobiltelefoner) med radioteknologi är i kontakt med basstationer och via dem med det allmänna telefonnätet, i motsats till kommunikationsradio aldrig direkt med varandra.. Ursprungligen användes analoga signaler för att överföra mobiltelefonsamtalen, men med introduktionen av digitala signaler förenklades. På 1800-talet leder den tekniska utvecklingen till flera nya uppfinningar och företeelser. I de flesta fall lånas de utländska orden för dess in i svenskan, en del nya ord översätts direkt till svenska. Lånorden kommer främst från tyskan men nu också från engelskan. Nusvenskan Narcissistiskt ledarskap, id-kort i mobilen och aktivitetsanpassade kontorslösningar - där är ämnena för några av de uppsatser som belönats med Unionens uppsatsstipendium 2017, på sammanlagt 50 000 kronor. Nu har vinnarna korats i Unionens uppsatstävling; fem kandidat-, magister- och mastersuppsatser som bidrar till ett roligare, tryggare och mer utvecklande arbetsliv för.

Mobiltelefon Historia och Utveckling - Studienet

Abstract Arbetets art: C-uppsats i barndoms- och ungdomsvetenskap Titel: Lek och lärande i förskolan ur pedagogperspektiv Title: Pre-School Teachers Perspectives on Play and Learning Författare: Helen Andersson Handledare: Mats Olsson Bakgrund: Detta arbete handlar om lek och lärande i förskolan utifrån pedagogernas perspektiv. Inom förskolan diskuteras ofta lekens betydelse, den. Det är några av de slutsatser om Stråssas utveckling 1949-1965 som Jenny Larsson drar i sin master-uppsats inom modern historia vid Uppsala Universitet. Stråssa gruva: Kontoret fotograferat.

Uppsatser.se: MOBILTELEFONENS HISTORIA OCH UTVECKLING

 1. Mobilens utveckling - Teknik READ Mobilens utveckling Det började med att den italienska uppfinnaren GuglielmoMarconi lyckades föra över röster via radio.Efter det tog det inte länge innan han hade byggt den förstamobilen.På 20-talet slog trådlös telegrafi igenom
 2. Denna uppsats har 2012-06-05 lämnats in av Louise Hay och Rickard Larsson till Högskolan i Skövde utveckling och försäljning av ClimSel™, ett energilagrande saltbaserat PCM Syftet med examensarbetet är att utveckla en lösning som underlättar mobil kylförvaring av hormonpen
 3. ns nog de så kallade tegelstenarna som många hade i slutet av 80-talet. Men för att hitta den första mobilen måste vi gå längre tillbaka i tiden än så. Det var nämligen företaget Motorola som första gången ringde ett samtal från en handhållen mobil i 1973
 4. dre blev mobiltelefonen mer hanterbar. Telefonen togs ur bilen och man kunde släpa den med sig. NMT och Östen Mäkitalo . Östen Mäkitalo (1938-2011) var nyckelpersonen när Svenska Televerket under 1970-talet drev på utvecklingen av Nordisk Mobil Telefoni.
 5. Det är naturligtvis inte mobilen i sig som ger upphov till problem. Men om användandet går ut över grundläggande behov som sömn, vila och fysisk aktivitet kan det få negativa konsekvenser. När vi kollar på mobilen om nätterna kan sömnbristen göra att vi lättare blir nedstämda och stressade, säger hon

Kommunikationteknikens utveckling - Mobilens historia

 1. Forskning visar att vår hjärna kan förändras eller till och med krympa av att vi ständigt är uppkopplade med mobiler, läsplattor och datorer
 2. Lenovo, Nokia och LG ska också ha olika typer av böjbara mobiler under utveckling. Läs också: 5 enkla knep - så skyddar du mobilen och datorn på resan. 3. Hologram. Här är en scifi-teknik som börjar närma sig marknaden. Det finns redan prototyper som kan leverera 3d-bilder från alla tänkbara visningsvinklar
 3. Uppsatser Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet. I denna C-uppsats presenteras en kvalitativ fallstudie där barns sätt att uttrycka sig i miljöfrågor undersöks. Studien behandlar även barnens relation till naturen. För detta ändamål har fem barn ur en förskolegrupp intervjuats
 4. Här finner du ett urval av de uppsatser och/eller examensarbeten som skrivits åt Skellefteå kommun. Den goda arbetsplatsen (pdf) En studie om betydelsefulla faktorer för att skapa en god arbetsplats. Alla har vi lika värde förhoppningsvis (pdf) - en genusbetonad studie av klientmötet vid bedömning av försörjningsstöd. Dagens ingenjörsstudenter - morgondagens arbetskraft (pdf) Hur.
 5. Denna uppsats har genomförts som en del i vår examen som lärare med inriktning mot de yngre barnen, 140 högskolepoäng. och utveckling som bidrog till barnkrubbans start i Sverige år 1854 och dess utveckling som har lett fram till dagens förskola och läroplan, Lpfö 98

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur rapporteringen av hållbarhet har utvecklat sig över tiden för de tre största byggföretagen i Sverige. Delsyftet är att undersöka hur relationen mellan utvecklingen av hållbarhetsrapporteringen och den nya lagen om krav på hållbarhetsrapportering ser ut Barnets utveckling SÅ VÄXER OCH UTVECKLAS BARN. Läs om hur barnet utvecklas, från 0 till 18 år. Få info om vad barn förstår i olika åldrar och vad som är bra för utvecklingen

Uppsatsens delar - Skrivguiden

Jean Piaget är en referenspunkt inom studien av kognitiv utveckling hos barn. Han ägnade hela sitt liv åt att studera barndomen, även hos sina egna barn, för att reda ut utvecklingens hemligheter. Han är även känd, tillsammans med Lev Vygotsky, som konstruktivismens skapare C-UPPSATS Manligt och Kvinnligt En studie om genus och media Britt-Inger Fagervall Esther Salomonsson-Juuso Luleå tekniska universitet C-uppsats grund av kön vilket bidrar till att hämma den personliga utvecklingen. Oavsett kön ska alla ha rätt och möjlighet att utvecklas som individer på det sätt de vill och kan.(Internetadress 2) C/D-UPPSATS Att möta tjänsteleverantörers mål och användarnas behov vid utveckling av mobila tjänster Daniel Lodnert Michael Stålnacke Luleå tekniska universitet C/D-uppsats idag allt vanligare, mobil teknik skapar nya möjligheter men ställer högre krav på. Forskningsprojekt Hållbar utveckling är ett delvis normativt begrepp: en hållbar utveckling förutsätts vara en önskvärd utveckling. Men beroende på hur hållbarhetstanken förstås kommer ett mål för hållbar utveckling att generera olika policys och strategier Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser

I denna uppsats vill jag undersöka EQ metoden och koppla emotionell utveckling till lek som tillvägagångssätt i denna utveckling. Genom att titta på vilka teorier det finns inom lek och emotionell utveckling ska jag försöka presentera fördelar och nackdelar med att använda lek för att barn ska utvecklas emotionellt BARNETS UTVECKLING Barnets utveckling 10-12 år. Det här är åren mellan barndom och tonår. Behovet av nära relationer med föräldrarna finns kvar, men kompisarna blir allt viktigare. Det kan betyda mycket att passa in, bli accepterad och få göra som alla andra

Mobiltelefonens historia - introducerades först på 80-tale

B-uppsats i hållbar utveckling 7.5 hp Under momentet genomförs ett vetenskapligt uppsatsarbete inom hållbar utveckling. Utifrån egen inläsning av relevanta teorier, metoder och bakgrundsmaterial, samt löpande handledning och undervisning, författas en självständig B-uppsats. Uppsatsen presenteras, diskuteras och granskas vid en opponering Hållbar utveckling och dess tre former: social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållba Barn utvecklas olika, och inom det som kan kallas för normal utveckling ryms många olika barn. I dag används uttrycket typisk utveckling för de förändringar, funktionssätt och förmågor som utmärker barn i en viss ålder, och som rimligt väl sammanfattar hur flertalet barn fungerar och förändras över tid Uppsats om trender inom hållbar utveckling med kommunikationsbyrå. The New Division tycker att det saknas en tydlig analys av hur hållbarhetsfrågorna utvecklas i Sverige. Därför ska de kartlägga vilka hållbarhetsutmaningar och -trender som kommer påverka svenska företag 2019 I denna uppsats ligger fokus p h llbar utveckling som innefattar de tre dimensionerna ekologisk h llbarhet, social h llbarhet och ekonomisk h llbarhet (FN.se). P klimatm tet COP21 i Paris under senh sten 2015 sl ts ett globalt klimatavtal, vilket blev en milstolpe f.

Utdelning av stipendier till uppsats/examensarbete inom hållbar utveckling hösten 2020. Enligt ett rektorsbeslut delas ett stipendium per akademi ut till en uppsats/examensarbete samt ett stipendium till initiativet Hållbar student (inom studentkåren vid högskolan) som premieras för sitt fleråriga engagemang och arbete inom hållbar utveckling Mobilens utveckling 1. PinkCow.se Suzanne Fors, PinkCow, 2010-04-14 2. Året var 2000 Första musikmobilen Kandidatprogram i Global utveckling (996 Kb) . När du läser Global utveckling studerar du globala samband mellan kultur, politik och ekonomi. Programmet tar upp centrala frågor i pågående debatter utifrån kunskaper och forskningsrön i olika samhällsvetenskapliga ämnesområden Och köp via mobilen har nu tagit över från datorn: Det är de vanliga kategorierna som dominerar e-handeln, men mat ökar stadigt: Där har du mitt urval. Det finns massor med mer statistik att hämta i rapporten. Och som alltid är det fascinerande att se hur den digitala utvecklingen fortsätter att öka i alla delar globalt Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här. Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.användning av denna tjänst

Den moderna datorns utveckling

 1. Uppsatser och avhandlingar Dart Europe E-Theses Portal DART-Europe är ett samarbete mellan forskningsbibliotek som syftar till att öka tillgången av Europeiska forskningsavhandlingar
 2. en 2015 B-uppsats i hållbar utveckling Kursmål Kursen behandlar följande kursmål: efter avslutande kurs ska studenten kunna • planera, genomföra och presentera ett vetenskapligt arbete inom hållbar utveckling; Innehåll och genomförand
 3. Denna uppsats är skriven våren 2011 på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och vi vill med dessa ord uppmärksamma de som gjort uppsatsen möjlig. Vi hoppas först och främst att denna uppsats kan komma till nytta för sjukvården och aktiva näringsidkare inom området för att en dag i framtiden rädda liv
 4. Utveckling; LÄS KUNSKAPSÖVERSIKTEN. civsam view search simple block. Du söker bland sammanfattningar av vetenskapliga publikationer . Avancerad sökning. Typ av rapport . Du söker bland sammanfattningar av vetenskapliga publikationer. Sökresultat . Inga sökträffar.
 5. Hållbar utveckling: Begreppet lanserades 1987 av World Commission on Environment and Development, även titulerad Brundtlandkommissionen. Där definierat som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov

Video: Bästa smartphone 2020 - test av alla årets hetaste mobiler

Så mycket påverkar mobilen dig Hälsoli

Mobil navigation Meny. Kommun och Examensarbetet eller uppsatsen är en bra chans för dig som student att omsätta teoretiska kunskaper till praktiskt arbete. Dessutom kan du bidra med förslag till förbättring och utveckling av kommunens verksamhet Den nationella rymdstrategi som presenterades av regeringen 2018 framhåller att Esrange är en strategisk resurs för nationell och internationell forskning och utveckling och annan rymdrelaterad verksamhet. Nu fortsätter satsningen i infrastrukturen för att utveckla en förmåga att sända upp små satelliter till omloppsbana i rymden Hitta.se - vi känner Sverige! Nummerupplysning, karta, kontaktuppgifter och mycket mer. Hitta.se är en av Sveriges största hemsidor och ett utmärkt val för dig som letar efter information om personer, företag, platser och vägbeskrivningar

Motivering: Uppsatsen behandlar frågan om det är befogat att reglera termineringsavgifterna vid samtal från fast anslutningspunkt till mobiler, ett aktuellt och intressant ämne. Författarna gör utifrån en stabil teoretisk grund en välfärdsanalys, som leder till slutsatsen att det finns starka argument för en reglering Välkommen till Nationella forskarskolan i utbildning och hållbar utveckling (GRESD) GRESD startade sin verksamhet maj 2009 och erbjuder doktorandutbildning så väl som kurser om utbildning för hållbar utveckling (ESD) på avancerad nivå. Skolan är den första av dess slag i Sverige utveckling genom tiderna. Kina i förändring är en samhällsskildring skriven av The Guardians Asienexpert John Gittings. Ytterligare har en del rapporter används för uppsatsen, bland annat en som är skriven av professor Arne Bigsten och doktorand Chrivecklingsekonomi vid ster Ljungwall i ut Nationalekonomiska institutet i Göteborg Utveckling av sökfunktion för mobil receptapplikation [6, 7, 8]. Skillnaden mellan dessa uppsatser gentemot vårt projekt, är att exjobben antingen är mer omfattande gällande sökfunktionalitet förståelse för utveckling av ett back-end API, som lämpar sig för flera.

Mobiltelefonens utveckling - Aktuell tekni

Förskolebarns utveckling och lärande i teori och praktik. D-uppsats i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik. Lärarhögskolan i Stockholm. Institutionen för individ, omvärld och lärande. Syftet med föreliggande studie var att undersöka likheter och skillnader mellan en kogniti Här hittar du information om praktikplatser på avdelning social hållbarhet. Du hittar även information om möjligheter att skriva uppsats om arbetet med mänskliga rättigheter och folkhälsa i Västra. Android-mobil med 5G och huvudkamera på 64 mp. Xiaomi Mi 10T Lite Pearl Grey 6+128GB (0) Android-mobil med 5G och huvudkamera på 64 mp. Xiaomi Mi 10T Lite Pearl Grey 6+128GB (0) 6,67 120 Hz-skärm 6 GB RAM + 128 GB lagring Bakre 64 mp quad-kamera. Reporäntan är Riksbankens styrränta och uppgår sedan höjningen i januari till noll procent. Genom åren har räntan gradvis höjts och sänkts efter hur Riksbanken har bedömt utvecklingen av konjunkturen och inflationsutsikterna

Välkomna till B-uppsats i hållbar utveckling VT 2020! Välkommen till kurssidan för B-uppsats i hållbar utveckling, som är den delkurs i Hållbar utveckling B. Nu är det snart dags för uppstart för b-uppsatskursen, detta år i onlineformat. Nedan kommer det löpande att uppdateras med instruktioner, läsning och workshopmaterial Vinnare av bästa uppsats 2020. För första gången har IFMA utlyst en uppsatstävling som direkt vänder sig till studerande inom FM-utbildningen som bedrivs av Affärshögskolan. Tävlingen har som syfte att uppmuntra studenterna att bidra till utvecklingen inom FM-branschen genom att skriva om något aktuellt branschämne Mobilens utveckling. 12th mars 2020. Mobiltelefonerna idag finns i alla möjliga storlekar och färger. De flesta har en storlek som passar perfekt i byxfickan eller att lägga i en väska. Det är en stor skillnad från hur de första mobiltelefonerna såg ut Mobilens utveckling. Den första mobilen kom till Sverige på 80-talet den mest kända mobilen just då var Nokia. Mobilen var till först stor ock klumpig men mer med tiden gick så kom det nya modeller. Mobilen har hjälpt oss mycket i samhället, från att ta kontakt med folk till att larma sjukvård Mobilen innehåller nämligen nickel som är ett allergent ämne och långvarig exponering för nickel kan leda till allergiska reaktioner. Läkare hävdar attpatienterna kommer in med torra och kliande fläckar på deras kinder, hakor, och öron och har ingen aning om vad som orsakar den allergiska reaktionen

Om man tänker efter så tror man ju inte en telefon skadar miljön, men de finns massa saker som är skadligt för miljön pg en mobil. Det är ju mycket tungmetall, en telefon ger ca upp till 75 kg avfall, & livslängden är ungefär 2år. & på dessa år kan det bli flera miljoner ton avfall som ska hanteras varje år. Flera av dom har stor negativ påverkan för miljön till exempel. Thelander, J. 2019. Mobil utan bil? - En mobilitetsstudie med individens perspektiv i fokus. Uppsatser Kulturgeografiska Institutionen, Uppsala Universitet. Masteruppsats i kulturgeografi 30hp, VT2019. Bilen har länge varit central i samhället. Användandet av personbilar står för stora mängde C - UPPSATS Författare Förband Kurs Mj Bengt Ekholm Lv 6 ChP 99-01 FHS handledare Tfn Med anledning av den pågående utvecklingen av mobil telekommunikation, Denna utveckling sker samtidigt som FM genomför stora organisatoriska förändringa D-uppsats i specialpedagogik, 61 - 80 poäng. Magisterprogrammet, Lärarhögskolan i Stockholm: Institutionen för individ, omvärld och lärande. MPU är en förkortning av motorisk perceptuell utveckling. Detta är en bedömning som inom 14 områden mäter barnets utvecklingsålder mellan 0-7 år, exempelvis inom motorik, perception och minne C-UPPSATS Framgångsfaktorer och fallgropar vid utveckling av medarbetarskap Therése Barrstam Dan Eriksson Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Redovisning och styrning 2007:251 - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--07/251--S

D-UPPSATS Erfarna intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av utveckling i yrkesrollen Karin Enander, Daniel Strandberg Luleå tekniska universitet D-uppsats utveckling samtidigt som omvårdnaden och mötet med patient och närstående i akuta situationer förväntas hanteras med professionalism (Mrayyan, 2009) Skriva uppsats Begreppet uppsats är vagt, men det som alla förknippar med det är att det är något man skriver i skolan, antingen för att öva eller som ett prov. För att man ska kunna ge några bra tips i uppsatsskrivandet måste man fundera över vad syftet med uppsatsen är. I skolan kan de flesta [ Herbert Felixinstitutets uppsatsstipendium. Detta stipendium kan sökas av studenter som har skrivit uppsats på C- eller D-nivå som berör vid något eller flera av följande ämnen: globaliseringens möjligheter för entreprenörskap, invandringens värde för det svenska näringslivet samt mångfaldens och integrationens betydelse för Sveriges utveckling En rad olika utvecklingsteorier har växt fram genom årens lopp. Alla är påverkade av sin samhälleliga kontext och har, om de passat in, kommit att påverka synen på utveckling, utbildning och barnuppfostran. En del teorier fokuserar mer på barndomen, andra på en viss del utav utvecklingen tex. Piaget som fokuserar på barnets kognitiva utveckling, oc

Denna uppsats är skriven vid avdelningen för Industriell Ekonomi och samhällsvetenskap vid Luleå Tekniska Universitet under vårterminen 2008. Uppsatsen behandlar utvecklingen av Swedbanks företagsetik i dess hållbarhetsredovisning. Uppsatsen har inneburit hårt arbete och engagemang, arbetet har även varit intressant och givande Tidig utveckling av ångmaskinen innan 1700-talet var nära relaterat till viljan att kunna framställa självgående fordon och fartyg. De första praktiskt användbara applikationerna från år 1712 var stationära ångmaskiner som arbetade vid väldigt låga ångtryck och krävde därav motorer av väldig Barns utveckling Hur ens barn utvecklas, särskilt i förhållande till andra barn i samma ålder, är något som upptar många föräldrars tankar. Inte sällan leder tankarna till oro och undran. Den kanske vanligaste frågan som vi psykologer möter hos föräldrar är:. Hur tänkte du kring hållbar utveckling när du skulle göra ditt examensarbete och skriva din uppsats? - Jag visste från början att jag ville skriva om hållbarhet, eftersom det är ett intressant ämne som är aktuellt i samhällsdebatten, men mycket mer än det hade jag inte i tankarna under det inledande arbetet B-uppsats i hållbar utveckling Innehåll och genomförande Uppsatsens syfte är att ge er goda färdigheter i att planera, genomföra och presentera ett vetenskapligt arbete inom ämnesområdet hållbar utveckling. Kraven på uppsatsens innehåll och utformning följer allmänna principe

mobilens utveckling. Den mobila revolutionen. Dec 29, 2014 By Ida Nilsson in Digitalt, Jag Gillar No Comments Tags: Den mobila revolutionen, mobil, mobilens utveckling, SVT, teknisk utveckling, tips, ur play. Tweet. Såhär kring jul hinner man läsa och titta ikapp allt det som fått vänta när annat prioriterats hjälpt till att få en bra uppsats genom diskussion kring ämnet och meningsuppbyggnader. Syftet med denna studie är att ta reda på vilka förutsättningar som krävs för att en mobil e-handelsapplikation ska bli populär och adopteras av många. erfarenhet inom utveckling av mobilapplikationer och främst e-handelsmobilapplikationer Utkastet till uppsats måste ständigt revideras i takt med nya infallsvinklar eller teoretiska ingångar, fördjupad kunskap m.m. Detta innebär också att upp-satsplanen som du har utarbetat i SOPA62 är preliminär i alla dess delar, även om forsknings-frågan huvudsakligen skulle vara oförändrad i det efterföljande arbetet med uppsatsen Hållbar utveckling B 2016 | B-uppsats i hållbar utveckling Instruktioner för opponering Under opponeringen, som också är kursens slutseminarium, presenteras och diskuteras era uppsatser. Som en form av peer-review är opponeringen ett viktigt led i kvalitetsgranskandet och -säkrandet av vetenskapliga arbeten

Forskning Stockholms universitet bedriver fri grundforskning och obunden tillämpad forskning med hög kvalitet. Här får du en inblick i aktuella forskningsresultat och universitetets pågående forskning. Fri forskning i internationell miljö Faktatillit Öppna föreläsningar Forskning pågår Coronaforskning Skola och utbildning Klimat och miljö Bloggar och poddar Forskardagarna Börja. Uppsatsen bygger på en elektronisk enkätundersökning. Respondenterna fick svara på frågor som rörde deras utbildning, undervisning i teknik samt vilka tillgångar de hade i ämnet, bland 2.2 Teknikämnets framväxt och utveckling från Lgr62 till Lpo94. Så påverkas miljön av din mobil Konsument Allt fler förstår hur smarta telefoner kan påverka vår miljö. Den etiska uppstickaren Fairphone säljs trots ljumma recensioner slut på nolltid Vill du vara med och skapa förutsättningar för ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Programmet ger dig både naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig kunskap om kopplingen mellan naturliga system och vårt samhälle - för en bred förståelse kring miljö- och hållbarhetsfrågor. Verktyg du behöver i arbetet med miljö och utveckling C-UPPSATS Organisationens betydelse för utveckling av yrkesrollen En studie av biståndshandläggares erfarenheter inom äldreomsorgen Kristina Henriksson Luleå tekniska universitet C-uppsats Social omsorg Institutionen för Arbetsvetenskap Avdelningen för Socialt arbete 2008:344 - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--08/344--S

Johanna Wingqvist har i sin uppsats studerat gårdstensmodellen med syftet att skapa en ökad förståelse för hur man genererar god utveckling i särskilt utsatta områden. Genom en jämförande fallstudie ämnar studien att empiriskt pröva den gängse, men empiriskt ogrundade uppfattningen, om att de tidigare nämnda centrala aspekterna i gårdstensmodellen är nycklarna till god. B-uppsats i miljö och utveckling, 7,5 högskolepoäng (Essay in Environment and Development, 7.5 credits) 1001, Uppsats, 6,5 högskolepoäng (Essay, 6.5 credits) Betygsalternativ: U/G/VG 1002, Muntlig redovisning och opposition, 1 högskolepoäng (Oral Presentation and Discussion, 1 credits) Betygsalternativ: U/G. 5 I denna uppsats beskrivs och jämförs fem olika skriptspråk. Deras egenskaper, utveckling, syntax, syfte och olika konstruktioner gås igenom. För att jämföra de olika språken utförs ett test i varje språk där quicksort-algoritmen används för att sortera ett antal element. En analy [KE 1/A] Uppsats i hållbar utveckling. Hej! Min lärare har gett min klass i uppgift att skriva en uppsats i hållbar utveckling. Vi har endast haft prov på de 3 första kapitel i Gymnasiekemi 1 boken. Det var längesedan jag skrev en uppsats i rapportform, det säger helt stopp i hjärnan Psykisk ohälsa hos barn i åldern 10-17 år har ökat med över 100 procent på tio år. För unga vuxna, 18-24 år, är ökningen närmare 70 procent. De alarmerande siffrorna presenterar Socialstyrelsen idag i en ny rapport om utvecklingen av den psykiska ohälsan hos barn och unga, åren 2006-2016

 • Alla ambassader i sverige.
 • Elf högskoleprovet 2016.
 • Stora canvastavlor att måla på.
 • Pokerstars hack download.
 • Slenderman.
 • Understimulerad 1 åring.
 • Skyter tatuering.
 • Båstad turistbyrå.
 • Fotoframkallning bäst i test 2017.
 • Olika reportage.
 • Gu kurslista.
 • Kindbergs spelplan 2018.
 • Gustaviansk kökssoffa.
 • Aktivierung altenpflege ideen.
 • Bensin och garageavtalet ob.
 • Billigaste läkarintyg för körkort.
 • 7g tronic plus test.
 • Adobe drm mac.
 • Trafficking sverige dokumentär.
 • Variera bisatsinledare.
 • Sociala avgifter pensionärer.
 • Statue of iwo jima flag raising.
 • Sjöfartsverkets författningssamling.
 • Mexikansk mat wikipedia.
 • Horoskop zwilling juni 2017.
 • Lymfadenit ljumske.
 • Tidningen rum design.
 • Arbetsmarknadskunskap i skolan.
 • Hiv treatment africa.
 • Slenderman.
 • Valutatermin engelska.
 • Cluj napoca sevärdheter.
 • Ladykracher olga.
 • Williams f1 twitter.
 • 10 dkk to eur.
 • Shipping carrier sf express.
 • Samsung odyssey europe.
 • Reformer för kvinnor.
 • Neurologen ängelholm.
 • Världens äldsta hundras.
 • Long stay utan golf.