Home

Pts webbriktlinjer

Pär Lannerö - Webbdagarna

Tillgänglig webbutveckling PTS

Post- och telestyrelsen (PTS) Ett sätt att vara proaktiv kring tillgänglighet är att köra det utmärkta självtestet på webbriktlinjer.se/testa. Testet är ett samarbete mellan PTS, E-delegationen och Myndigheten för Deltagande. Mer om den nya diskrimineringslagen finns på riksdagen.se Uppdaterin webbriktlinjer.se De officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor Hjälper dig att utforma och testa en webb tillgänglig för all

Vägledningen för webbutveckling, webbriktlinjer.se PTS egna checklistor och guider. Våra checklistor baseras på identifierade tillgänglighetsbrister från tester som inkluderat användare både med och utan funktionsnedsättning samt äldre personer Post- och telestyrelsen (PTS) är tillsynsmyndighet över bestämmelserna om kakor i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK). Riktlinjerna om kakor, som tidigare fanns på webbriktlinjer.se, har tagits bort, och du kan i stället vända dig till PTS om du har frågor om kakor. Du kan också läsa om kakor (Cookies) på PTS webbplats PTS Forum samverkar med forskningsrelaterade utvecklingsprojekt för att fånga de senaste trenderna och utveckla vårdbyggandet i Sverige. 20 av 21 regioner använder PTS! Systemägare för Program för Teknisk Standard (PTS) är Regionfastigheter Jönköpings län som har arbetat fram grunden för dagens PTS-system Kontaktinformation nummertjanster@pts.se 08-6785500. Mer kontaktuppgifter Om webbplatsen Till pts.se.

PTS är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Du kan kontakta PTS dataskyddsombud via e-postadressen dataskyddsombudet@pts.se. Hantering. Personuppgifter som samlats in för prenumerationer kommer att finnas kvar till dess du meddelar att du vill att de tas bort Nätverk där PTS medverkar. Här kan du läsa mer om vilka nätverk PTS ingår i för frågor om digital delaktighet. Nätverken består både av myndigheter och av organisationer. Samverkan och träffar sker både med organisationer som har liknande uppdrag och med sådana som kan påverka digitala lösningars tillgänglighet Den 7 november arrangerade därför PTS tillsammans med Språkrådet och Föreningen för kognitivt stöd en nätverksträff om kognitiv tillgänglighet i digital offentlig service. Det var en träff med nätverket för myndighetssamverkan i IT-tillgänglighet, och under dagen deltog representanter från omkring 100 myndigheter, antingen på plats eller via webbsändningen

Nu blir texten större på smhi

Pär Lannerö, som projektleder PTS webbriktlinjer.se, ger en lektion till EU:s webbdirektiv, vilket blir svensk lag med start 2018. Pär berättar om de fyra grundvalar som tillgänglighet på webben vilar på, det vill säga; möjlig att uppfatta, hanterbar, begriplig, samt robust Vi har ett samarbete med Post- och telestyrelsen (PTS) där vi bland annat arbetat med riktlinjerna för video på webbriktlinjer.se. I april 2018 gjorde vi en tillgänglighetskonferens tillsammans, där vi testade att direktsända med både undertextning, syntolkning och teckenspråkstolkning Det är lämpligt att PTS tar över detta ansvar. Bakgrund E-delegationen (N Fi 2009:01), vars mandat löpte ut den 30 juni 2015, har bland annat haft i uppdrag att ansvara för vägledningen för riktlinjerna för webbutveckling

Digital offentlig service ska vara tillgänglig. Kravet på tillgänglighet finns i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här hittar du information om vilka som omfattas av kraven i lagen, vilka kraven är och när de ska vara uppfyllda Webbriktlinjer.se, öppnas i nytt fönster. Riktlinjer för tillgänglighet i mobilgränssnitt. Det tog 10 år innan WCAG släppte riktlinjer för mobilgränssnitt. Därför tog Funka initiativ till att utveckla riktlinjer för tillgänglighet i mobilgränssnitt med finansiering från Internetfonden Webbriktlinjer - PTS. Client: Post & Telestyrelsen & E-delegationen Agency: ETC Produced & Directed by: FILMIC ART Webbriktlinjer has a high Google pagerank and bad results in terms of Yandex topical citation index. We found that Webbriktlinjer.se is poorly 'socialized' in respect to any social network . Webbriktlinjer public group Facebo Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar bland annat med att stärka utvecklingen av fler och bättre kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättning. PTS ansvarar för de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor, webbriktlinjer.se Webbriktlinjer är E-delegationens vägledning för webbutveckling och de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser inom offentlig och privat sektor i Sverige. (PTS) arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Läs mer på www.pts.se

PTS kontakttelefon för innovationstävlingen, tel: 08-678 55 52 Press- och kommunikationsansvarig för innovationstävlingen: Charlotte Aleman, telefon: 08-644 56 93, e-post: charlotte.aleman@pts.se. Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Läs mer på www.pts.se Tillgänglighet i videofilmer Pär Lannerö, Post- och telestyrelsen (PTS) Inspelningar ska från och med 23 september 2020 vara textade och syntolkade. Direktsändningar är undantagna, men värdet av exempelvis textning är ofta större om det sker Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att få tillgång till digital offentlig service. Vi på DIGG ansvarar för att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service får genomslag. Det är också till oss du anmäler bristande tillgänglighet webbriktlinjer. Det är lämpligt att PTS tar över detta ansvar. Bakgrund E-delegationen (N Fi 2009:01), vars mandat löpte ut den 30 juni 2015, har bland annat haft i uppdrag att ansvara för vägledningen för riktlinjerna för webbutveckling. Vägledningen utgör riktlinjer för hu

PTS tar nu över detta uppdrag från E-delegationen, vars mandat löpte ut den 30 juni 2015. För mer information kontakta t.f. pressekreterare hos bostads-, stadsutvecklings- och it-­minister Mehmet Kapla VGR hjälper till med PTS regeringsuppdrag kring dokumentation av god praxis för webbplatser som ska kunna användas av alla. Vårt uppdrag är att ta ett ämnesansvar när det gäller webbanalys och webbprestanda i referensgruppen för webbriktlinjer VGR hjälper till med PTS regeringsuppdrag kring dokumentation av god praxis för webbplatser som ska kunna användas av alla. Vårt uppdrag är att ta ett ämnesansvar när det gäller webbanalys och webbprestanda i referensgruppen för webbriktlinjer. I veckan uppdaterades riktlinjen för hur man jobbar med just webbprestanda, där stora delar är baserat på hur vi Fortsätt läsa. Webbdirektivet är ett EU-direktiv med syftet ökad digital tillgänglighet för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning. Lagen omfattar de kommunala bostadsföretag som lyder under lagen om offentlig upphandling. Lagen har trätt i kraft

webbriktlinjer.se is positioned number 1,633 amongst 544,754 • se domain names. Globally webbriktlinjer.se ranks at position 634,761 with a domain rank of 9.61 E-underskrifter används bland annat för att en användare på ett juridiskt bindande sätt ska kunna utföra rättshandlingar inom ramen för en e-tjänst. En e-underskrift syns inte, utan består av elektronisk information som bara kan tolkas av en dator. Här kan du läsa mer om hur det fungerar

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG eller digitaliseringsmyndigheten) är en svensk förvaltningsmyndighet i Sundsvall med uppgift att stödja, samordna och följa upp digitalisering inom svensk offentlig förvaltning.Myndigheten inrättades av regeringen Löfven I den 1 september 2018 i syfte att minska fragmenteringen av styrningen av svensk digital förvaltning, och invigdes den 3. E-legitimation och e-underskrift är nyckeln till en digital förvaltning. Vi på DIGG stöttar och samordnar offentlig sektor i frågor som rör e-legitimering och e-underskrift, nationellt och internationellt. Vi granskar även underskriftstjänster och utfärdar kvalitetsmärket Svensk e-legitimation

Riktlinjer - PTS - Program för teknisk standar

Webbriktlinjer Stilguiden VG

 1. PROMAG producerade ett hackathon för myndigheten Post-och Telestyrelsen i mars 2016. Syftet var att öka kunskapen om webb tillgänglighet. Projektbeskrivning: Webbplatser upplevs olika för olika besökare. Därför testas de i olika webbläsare och enheter. Ibland med hjälp av simulatorer. Exempel på sådana finns på webbriktlinjer.se/simulera. Men det finns inte så många verktyg för.
 2. Vi rekommenderar offentliga aktörer att skaffa en fristående underskriftstjänst, som är den mest flexibla lösningen för e-underskrifter. Här kan du läsa hur du gör och vad du behöver tänka på. Du kan också läsa om hur du tar emot handlingar med e-underskrift och hur du själv skriver under
 3. Länk till PTS-webbriktlinjer; Archiwwwe utför alltid en testarkivering för att säkerställa att avbilden är så komplett som möjligt. Kontakta oss för att få ett utlåtande. Webbplatser är viktiga pusselbitar av historien. Låt oss tillsammans bevara dem. Idag och i morgon
 4. - Läs mer i PTS webbriktlinjer. [webbpublicering] sajttillförlitlighetsteknik (site reliability engineering) - tillförlitlighetsteknik för webbplatser
 5. Authority, PTS. Innan beslut om att skapa en förkortning fattas Överväg alltid om en förkortning är nödvändig: det fullständiga namnet är i princip alltid mer begripligt och lättolkat än en förkortning. Om en förkortning bildas för att det fullständiga namnet är långt, kan det vara själva namnet som behöver kortas

PTS - e-tjänste

Allt om Webbriktlinjer

PTS ställer sig bakom utredningens bedömning i kapitel 12.3 att en fördjupad analys av de frågor som berör användbarhetsaspekten behöver göras avseende id-korten. PTS rekommenderar att den analysen tar hänsyn till de olika standarder och riktlinjer som finns på området. På webbriktlinjer.se finns de Först kommer vi kolla in vad som kan automatiseras ur boken Webbanalys - förstå och förbättra användarnas upplevelse, efter det blir det all god praxis som dokumenteras i Post- och Telestyrelsens (PTS) webbriktlinjer.se, också kallat Riktlinjer för webbutveckling

Vid design- eller arkitekturella beslut trumfar W3C:s rekommendation, praxis och framgångskriterier, samt PTS webbriktlinjer.se, samtliga av regionens och leverantörernas överväganden och förslag. Nationell och internationell konvention ska agera standard internt Projektledare, Post- och telestyrelsen (PTS) Pär Lannerö arbetar på uppdrag av Post- och telestyrelsen med att förvalta och sprida Vägledningen för webbutveckling ( webbriktlinjer.se ). Förutom webbutveckling tar riktlinjerna upp appar, digital video, e-post, pdf mm. Huvudfokus är tillgänglighet och användbarhet, men även arkivering, integritet med flera aspekter berörs Textning behövs för att hörselskadade och döva ska kunna ta del av samhällsinformation på myndigheters webbar, webbsända valdebatter och regionala nyhetssändningar på tv. Även i bullriga miljöer, som i vänthallar och perronger behövs textad information.. Pär Lannerö, projektledare för Vägledningen för webbutveckling (webbriktlinjer.se) på E-delegationen/PTS

webbriktlinjer.se webbriktlinjer från pts

AA och följer relevanta delar av Post- och telestyrelsens (PTS) rekommendationer på Webbriktlinjer.se. Ta del av PTS officiella riktlinjer för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor, öppnas i nytt fönster. Konserthusets webbplats är tillgänglighetscertifierad av Funka I huvudet på Metamatrix just nu. Tankar om hur webben utvecklas, våra reflektioner efter möten med kunder och vad vi pratar om på Metamatrix är Post- och telestyrelsens (PTS) rekommendationer, www.webbriktlinjer.se. Tillgängligheten ska även innefatta appar för mobiltelefoner och surfplattor (jfr även EU:s webbtillgänglighetsdirektiv som väntas träda i kraft inom kort). Enligt en TNS Sifoundersökning från 2015 med 1001 intervjuad Mittbygge AB levererar e-tjänster för bland annat bygglov och ger via nätet information om att planera, bygga och bo

Checklistor och andra verktyg PTS

 1. Västra Götalandsregionen är med i arbetsgruppen för Vägledning för webbutveckling, populärt kallat webbriktlinjer.se, vilket är ett projekt som numera drivs av Post- och Telestyrelsen (PTS). Arbetsgruppen består av experter inom ett flertal områden. Poängen med webbriktlinjerna är att dokumentera en god nationell praxis för hur tillgängliga webbplatser konstrueras. Det.
 2. Sökfunktion för riktlinjer - Webbriktlinjer från PTS: webbriktlinjer.se : Sweden: Webbplatser med liknande rankanalys. Alexa rank är en scoring ram som mäter en aktivitet och gör karaktärisering enligt denna rörelse som Alexa Toolbar kunder kommer till webbplatser
 3. (Breadcrumbs) - förteckning, steg för steg, över de länkar som leder till en viss sida i en organisations webbplats. Man börjar med ingångssidan och gå
 4. Ansökan finns att hämta på Post - och telestyrelsens hemsida www.pts.se . E-delegationens vägledning för webbutveckling. Övergripande / Transportstyrelsens remissvar E-delegationens vägledning för webbutveckling, www.webbriktlinjer.se (dnr TSG 2012-576). Skattskyldighet. Vägtrafik.
 5. Eller om du hellre tror på en webbplats med DIGG:s egen logga i sidhuvudet, webbriktlinjer.se, något som jag själv bidrog till medan det fortfarande förvaltades av PTS (Post- och Telestyrelsen): Nya webbplatser berörs från och med den 23 september 2019. - Webbdirektivet - översikt (Vägledning för webbutveckling
 6. Ett regeringsuppdrag som PTS just nu har är Webbriktlinjer. Det handlar om att ge webbansvariga, webbutvecklare och webbredaktörer stöd i hur man bör arbeta med webbplatser inom offentlig sektor i Sverige. Totalt är det över hundra riktlinjer som PTS tagit över från e-delegationen

Kolla på www.webbriktlinjer.se ! Läs inlägget Prisutdelning. Informationsfilm. Skapat av appsokadmin, 8. maj 2015. I veckan fick alla vi som vunnit PTS innovationstävling komma till PTS för att spela in en liten informationsfilm om våra projekt PTS tar nu över uppdraget att ansvara för vägledningen för webbutveckling från E-delegationen, vars mandat löpte ut den 30 juni 2015. Detta är viktigt, inte minst med anledning av förslaget till EU-direktiv om webbtillgänglighet som bland annat kommer att omfatta kommuner och landsting, enligt Näringsdepartementet, som ansvarar för IT-frågor Projektledare, Post- och telestyrelsen (PTS) Pär Lannerö arbetar på uppdrag av Post- och telestyrelsen med att förvalta och sprida Vägledningen för webbutveckling (webbriktlinjer.se). Riktlinjerna har vuxit fram under ca 15 års tid hos olika myndigheter, senast E-delegationen. Förutom webb tar de upp appar, digital video,.

Kaklagen i praktiken - Vägledning för webbutvecklin

Det finns däremot webbriktlinjer som PTS (Post och telestyrelsen) tagit fram som förespråkar att kommunerna gör just det. Bland annat ska varje kommun ge information om rättigheterna på. Offentliga sajter och appar måste byggas om och anpassas så att de blir tillgängliga för människor med funktionsnedsättning. I höst införlivas EU-direktivet i svensk lag. Det är hög tid att förbereda sig, säger Pär Lannerö, projektledare på Post- och telestyrelsen (breadcrumbs) - förteckning, steg för steg, över de länkar som leder till en viss sida i en organisations webbplats.Man börjar med ingångssidan och går sedan nedåt i hierarkin. Syftet är att göra det lätt för besökaren att ori­en­te­ra sig på webbplatsen och i synnerhet att backa i en sökning Remissyttrande över Post- och telestyrelsens kakrekommendationer 2017-10-22 · Amelia Andersdotter Remissyttrande över Post- och telestyrelsens kakrekommendationer Dataskydd.net har tillsammans med Föreningen för digitala fri- och rättigheter (DFRI) lämnat in ett remissyttrande över Post- och telestyrelsens nyligen föreslagna riktlinjer för efterlevandet av Lagen om elektronisk.

2017-maj-24 - Webben ger stora möjligheter att tillhandahålla information och tjänster utan att diskriminera användare. Detta förutsätter dock att de utformas på ett korrekt sätt. Genom att väva in tillgänglighet i utvecklingsprocessen skapas förutsättningar för att så många som möjligt kan använda tjänster och information tillganglighet.hultsfred.se Hultsfred är en lugn och trygg kommun med stora möjligheter för både barn och vuxn Hör av dig till oss! Vi vill veta mer om dig och dina utmaningar. Ring på 08-618 85 50 eller maila till kontakt@camelonta.s Därför har PTS och Bolagsverket tagit fram ett tillfälligt förslag som man kan anpassa efter sina egna behov och som går att hitta på webbriktlinjer.se. Att formulera ett utlåtande kan vara ett bra sätt att få en tydlig bild av vad man gjort och vad som kvarstår PTS (Post- och telestyrelsen) tillhandahåller webbriktlinjer som beskriver och vägleder webbutveckling och hur man skall förhålla sig till format för att webbplatsen skall vara så tillgänglig som möjligt. Länk till webbriktlinjer publicerade på PTS webbplats

webbriktlinjer.se/testa . Slut Kontakta mig gärna! par.lannero @pts.se @plannero 0739-442043 webbriktlinjer.se . Title: Riktlinjer för webbutveckling / WCAG 2.0 Author: Pär Lannerö Created Date Ansökan finns att hämta på Post - och telestyrelsens hemsida www.pts.se . E-delegationens vägledning för webbutveckling. Övergripande / Transportstyrelsens remissvar E-delegationens vägledning för webbutveckling, www.webbriktlinjer.se (dnr TSG 2012-576). Ändra befattningshavare.

Vid skapande av tillgänglig webb är webbriktlinjer från Post- och telestyrelsen (PTS) bra att utgå från, även hos W3C går det att läsa mer. Hos Funka går det att läsa mer om webbdirektivet från EU. • Att (webb)miljöer utformas på likartade sätt, med symboler som känns igen Igenkänning underlättar DATADRIVEN INNOVATIONSTÄVLING FÖR PAKETTJÄNSTER och TRANSPORTER I SVERIGES GLES- OCH LANDSBYGDER Dagar Timmar KVAR Livesändning från finaldagen 2 Sep 2020 Dela på facebook Dela på twitter Dela på linkedin PREDICTIVE MOVEMENT VINNARE AV TÄVLINGEN Juryns motivering: Predictive Movement tar genom sitt bidrag viktiga steg mot en systemförändring som har stor potential att förändra. Vi använder kakor (cookies) på webbplatsen svenskakyrkan.se. Vissa av våra kakor är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera. De går inte att välja bort. Andra kakor kan du själv välja om vi ska använda eller inte. Oavsett dina inställningar är du anonym för oss PEL/FSTD. Övergripande / Remisser där svarstiden gått ut Kontaktpersoner Om ni har frågor med anledning av författningarna är ni välkomna att kontakta Marie Fahlstedt, sakkunnig e-post: marie.fahlstedt @transportstyrelsen.se telefon 010-495 3690 Johnny Andersson, jurist e-post: johnny.andersson@transportstyrelsen.s Sammanfattning Den här rapporten genomförd 2015 är en uppföljning av en tidigare undersökning från 2010 om teckenspråkig information på myndigheters webbplatser (Språkråde

PTS - Program för Teknisk Standar

Samhället blir allt mer digitalt och man utför allt fler myndighetsärenden via webbplatser och appar, säger Pär Lannerö, projektledare för webbriktlinjer.se på Post- och telestyrelsen (PTS) som menar att de är oerhört viktigt att systemen fungerar i en allt mer digital värld. Läs även: Nu ska det bli julstämning i Köpin Det finns däremot webbriktlinjer som PTS (Post- och telestyrelsen) tagit fram som förespråkar att kommunerna gör just det. Bland annat ska varje kommun ge information om rättigheterna på. Post- och Telestyrelsen, PTS, erbjuder en kostnadsfri tolkning på distans via tjänsten Bildtelefoni.net. Samtal får pågå i 60 minuter, vardagar mellan 08.00 och 17.00. Övrig tid får ett tolkat samtal pågå i 30 minuter. Det går inte att förboka samtal. Vissa tolkcentraler erbjuder distanstolkning inom sitt uppdrag för vardagstolkning

PTS Nummertjänste

Authority, PTS. Innan beslut om att skapa en förkortning fattas Överväg alltid om en förkortning är nödvändig: det fullständiga namnet är i princip alltid mer begripligt och lättolkat än en förkortning. Om en förkortning bildas för att det fullständiga namnet är långt, kan det vara själva namnet som behöver kortas Boken beskriver på enkel svenska det de flesta behöver känna till och är ett bra komplement till de riktlinjer som finns i PTS:s Vägledning för webbutveckling. E-bok , Per Axbom , PTS , WCAG , Webbriktlinjer.s Idag är det inte bara att bygga en webbplats hur man vill för att sedan placera den cyberrymden. Nej, den ska anpassas, anpassas och sedan anpassas. Först är det mobilanpassning som måste ordnas. Erkänner - jag var väldigt sen med det på denna blogg men det är ordnat nu. Sen är det SEO-anpassning d.v.s. att se till att man syns skapligt lite här och var på Serpen. Det är en.

Projektet genomförs under ledning av DAKA Advisory i samarbete med Tingtun AS i Norge och ACC i Holland. Projektet får stöd från PTS genom innovationstävlingen Halland är cabbtätaste länet. Övergripande / 2018 fordonsägare tvungen att anmäla påställning skriftligen på registreringsbeviset, skicka in det och vänta några dagar på ett tillfälligt kontrollmärke med posten Logga in med Bank ID på Transportstyrelsens e-tjänst Ställ på ditt fordon och följ instruktionerna

Prenumerera PTS

ETU och Raket webbyrå har tillsammans med Folkbildningsnätet och med pengar från PTS tagit fram ett Wordpress-tema som är grundligt tillgänglighetstestat, både i redaktörsläge och för besökaren. Jag var och kikade på det i Göteborg häromveckan och det finns nog en hel del nyttiga lärdomar att dra ur det där projektet när det släpps p PTS uppdrag om webbriktlinjer att bli uppgifter för den nya myndigheten per den 1 september 2018. Den särskilda utredaren som ska sätta upp myndigheten är: Bengt Kjellson, GD på Lantmäteriet. Mångårig medlem i E-samverkansprogrammet. Nominerad till årets GD. Har lång erfarenhet av samverkan med kommunern Snabbheten utvärderas av upp till tre olika tester för varje webbplats startsida. Ett av testerna är det utmärka Sitespeed.io, ett annat Yellow Lab Tools och slutligen det för många välbekanta Google Pagespeed API 4

Nätverk där PTS medverkar PTS

Domaren Fredrik Bohlin som skrivit en artikel i detta nummer medverkar i avsnitt 11 av Domstolspodden.Avsnittet handlar om språket: om svåra ord och strukturen i text, om vem som i första hand ska förstå domar och om hur språkbruk och rättssäkerhet hänger ihop Vi har upattat tillgängligheten med hjälp av en checklista med webbriktlinjer som tillhandahålls av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Post- och telestyrelsens (PTS). Checklista, DIGG i samarbete med PTS . Senaste bedömningen gjordes den 23 juli 2020. Redogörelsen uppdaterades senast den 22 september 2020 Representerar Västra Götalandsregionen i PTS grupp Vägledning för webbutveckling, populärt kallat Webbriktlinjer.se, där Marcus har ämnesansvar för webbanalys och webbprestanda. Sep 2013 - maj 2017 Evangelist för enterprise search, sökanalys och webbanalys inom Västra Götalandsregionen dataskydd.net remissyttrande över riktlinjer för webbkakor dnr 17-9703 4 Funktionelltellerinte,detärfrågan VimenarattLEK6kap.18.

Kognitiv digital tillgänglighet - vad är det? PTS

förkortningar Auktorisationsdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/20/EG av den 7 mars 2002 om auktorisa. Vägledning för upphandlare och leverantörer om tillgänglighetsstandarden EN 301 549 - www.pts.se. En serie föreläsningar på Youtube där Susanna Laurin från Funka går igenom EN 301 549; Riktlinjer. Redaktionella riktlinjer för lu.se; Vägledningen för webbutveckling om tillgänglighet - webbriktlinjer.s Exempel: Swedish Post and Telecom Authority, PTS (inte SPTA); jämför hanteringen av främmande organisationer i svensk text: Världsnaturfonden, WWF (inte VNF) För myndigheter och organisationer med stor verksamhet internationellt kan i undantagsfall en förkortning av namnformen på ett främmande språk vara motiverad Webbdirektivet kommer att gälla som svensk lag från 23 september 2018. I tillägg till krav om webbtillgänglighet för offentliga webbplatser så säger direktivet att medlemsstaterna bör främja utbildning på webbtillgänglighet (punkt47).. Landets universitet kommer då att ha ett särskilt ansvar för att bidra med kompetens och med utbildningsprogram på området

Pär Lannerö om Webbdirektivet och WCAG on Vime

WTKollen, som med stöd från PTS, utvecklar ett verktyg för att undersöka tillgängligheten för olika webbsidor, gjorde i oktober förra året en test av statistikbyråernas hemsidor. Då var ingen hemsida helt perfekt. En handfull, bland dem Istat, fick betyget få fel funna. I mitten av mars, när testet gjordes om, var Istat ensam. Upphandla synonym, annat ord för upphandla, Vad betyder ordet, förklaring, varianter, böjning, uttal av upphandla upphandlar upphandlat upphandlade (verb). Lös korsord, hitta ord med liknande eller samma betydelse. Sök bland 91000 ord och 39000 synonymer

Samhället blir allt mer digitalt och man utför allt fler myndighetsärenden via webbplatser och appar, säger Pär Lannerö, projektledare för webbriktlinjer.se på Post- och telestyrelsen (PTS) som menar att de är oerhört viktigt att systemen fungerar i en allt mer digital värld. Läs även: Så rankas Västerås bland landets sjukhu Post- och telestyrelsen (PTS) Ett sätt att vara proaktiv kring tillgänglighet är att köra det utmärkta självtestet på webbriktlinjer.se/testa. Testet är ett samarbete mellan PTS, E-delegationen och Myndigheten för Deltagande. Mer om den nya diskrimineringslagen finns på riksdagen.se. Uppdatering maj 2016 - EU:s webbdirektive System synonym, annat ord för system, Vad betyder ordet, förklaring, varianter, böjning, uttal av system. Lös korsord, hitta ord med liknande eller samma betydelse. Sök bland 91000 ord och 39000 synonymer Det här med tillgänglighet är ett något känsligt ämne. Med all rätta. Dels för att ingen vill vara den som gör det svårt eller omöjligt för någon annan människa att vara med, men ännu mer inom offentlig sektor som har ett samhällsuppdrag MFD:s arbete med tillgänglighet •Riktlinjerna uppdaterades något 2015 •Ett större arbete ska påbörjas helhetsgrepp kring tillgänglighetsfråga

 • Demi lovato movies.
 • Yt jeffsy 29 cf one.
 • James cook död.
 • Intagskabel kupevärmare.
 • Kemi 2 sammanfattning.
 • Tesla truck battery weight.
 • Anitha schulman penny schulman.
 • Polismästare i uppsala.
 • Min son missbrukar.
 • Författarkryssning 2018.
 • Papegojfisk sand.
 • Syreatom.
 • Brit care puppy lamb & rice.
 • Sga active.
 • Skånskan svedala.
 • Intervall app iphone.
 • Mandolin youtube.
 • Asbest symtom.
 • Designbyrå karlstad.
 • Uni bielefeld master psychologie bewerbung.
 • Sociala gradienten.
 • Riley keough.
 • Casall hit foam roll.
 • Mia arnhult.
 • James cook död.
 • Pr assistent jobb stockholm.
 • Partihandel avtal.
 • Best shopping mall new york.
 • Sveriges kommunikatörer.
 • Zweirad vogtmann gmbh lauf an der pegnitz.
 • Attefallshus 25 kvm ritning.
 • Ränterabatt swedbank 2018.
 • Innebandy camp 2018.
 • Jiaozhou bay bridge.
 • Breitling klockor begagnade.
 • Riktningslås iphone.
 • Mörkrets hjärta kurtz.
 • Richard dawkins books.
 • Britannica tv series.
 • Synonym till material.
 • Misfit jaden smith.