Home

Cao transport en logistiek 2021

Binnen de cao Beroepsgoederenvervoer werk je in het beroepsgoederenvervoer bij een klein transportbedrijf, koeriersdienst of een grote logistieke dienstverlener die aangesloten is bij Transport en Logistiek Nederland (TLN) of je werkt bij een bedrijf dat mobiele kranen verhuurt en je werkgever is aangesloten bij de VVT Op 1 januari 2018 is het Persoonlijk Keuze Budget (PKB) ingevoerd voor alle werknemers die onder de cao Beroepsgoederenvervoer en de verhuur van mobiele kranen vallen. In het PKB komt de geldwaarde van 2 bovenwettelijke vakantiedagen en de extra vakantiedagen op grond van leeftijd en/of dienstjaren 01-01-2018: 2 procent verhoging schaallonen, verblijfkosten* en bruto toeslagen 01-01-2019: 2 procent verhoging schaallonen, verblijfkosten* en bruto toeslagen * voorzover mogelijk binnen de fiscale grenzen. Tegelijk met de salarisverhoging worden ook de verblijfskostenvergoedingen en toeslagen met eenzelfde percentage verhoogd

Cao Beroepsgoederenvervoer 2017-2019 - Sector Vervoer en

De arbeidsmarktrapportage 2018 van Sectorinstituut Transport en Logistiek brengt de arbeids- en onderwijsmarkt in de sector transport en logistiek in kaart In de rapportage staan gegevens over het aantal werkgevers en werknemers, functies en contractvormen, leeftijdsopbouw en in-, uit- en doorstroom in de sector Transport en Logistiek heeft één sector-cao en een aantal bedrijfs-cao's. In je cao vind je afspraken over je loon, toeslagen, werktijden, overwerk, vakantie en pensioen. Bekijk de cao's in deze sector. Corona: wat betekent het voor jou. Actueel. Blijf op de hoogte via: 10-11-202 TLN-CAO 2017-2020 2 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen Tussen: 1. Transport en Logistiek Nederland, gevestigd te Zoetermeer Cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Hierin staan afspraken over bijvoorbeeld loonschalen, vergoedingen, toeslagen en vakantiedagen. En vind je de rechten en plichten waaraan jij en je bedrijf zich moeten houden

Beroepsgoederenvervoer | Transport | TLN 2020 Nieuws. 30-09-2020 AVV CAO Beroepsgoederenvervoer 2020; 06-07-2020 Nieuwe versie CAO Beroepsgoederenvervoer 2020; 05-06-2020 Nieuwe tekst CAO Beroepsgoederenvervoer 2020; 15-02-2019 AVV CAO Beroepsgoederenvervoer 2019; 30-11-2018 Wijziging tekst CAO Beroepsgoederenvervoer 2017-2019; 15-11-2018 Wijziging tekst CAO Beroepsgoederenvervoer 2017-201 Voorwaarde is wel dat de werknemer dan afziet van verdere juridische procedures over de periode 2014-2018. FNV Transport & Logistiek: zal de cao worden aangepast en wordt ook de. Transport en Logistiek heeft één sector-cao en een aantal bedrijfs-cao's. In je cao vind je afspraken over je loon, toeslagen, werktijden, overwerk, vakantie en pensioen CAO Transport en Logistiek 2019 en 2020. Als ondernemer of werknemer in de transport en logistiek (CAO TLN) wilt u natuurlijk op de hoogte blijven van de nieuwe CAO's binnen transport. Al het nieuws op het gebied van de CAO transport kunt u lezen op deze pagina! Onze redacteurs zorgen ervoor dat u geen nieuws meer mist Loonschalen A t/m H Bruto 2018-2019 en verblijfskosten 2018 TLN +KNV - CAO Boekje 2018. CAO-beroepsgoederenvervoer-2017-2019. Voor informatie over het boek functietyperingen kun je contact opnemen met het Sectorinstituut Transport en Logistiek, bel 088-2496110 of stuur een mail naar fuwa@stlwerkt.nl . Dit delen

Transport en Logistiek Nederland: Code loonheffing: 21: SBI Code: 494: Soort CAO: branche: AVV Ingangsdatum: 15-02-2019: AVV Expiratiedatum: 31-12-2019: Algemeen verbindend verklaard > AVV CAO Beroepsgoederenvervoer 2019 (11-02-19) > AVV CAO Beroepsgoederenvervoer 2017-2019 (14-08-17) > AVV CAO Transport 2015-2016 > AVV CAO. Transport en Logistiek Nederland is als één van de cao-partijen betrokken bij de totstandkoming van de cao. De andere partijen zijn VVT aan werkgeverszijde en FNV, CNV en De Unie aan werknemerszijde 19 september 2018. De heikele kwestie rond het loon over vakantiedagen lijkt opgelost. Op 19 september hebben de vakbonden met de werkgeversorganisaties TLN en VVT hierover een cao-afspraak gemaakt

Transport nieuw(s) januari 2018 - Cao

CAO beroepsgoederenvervoer salarisverhoginge

Jaarlijkse indexatie lonen en vergoedingen rijdend personeel goederenvervoer en logistiek vanaf 01.01.2018 Transport en logistiek: indexering van lonen en vergoedingen In de sector 'transport en logistiek' is bij CAO vastgelegd dat ieder jaar in januari de lonen en vergoedingen aan de index worden aangepast. De verhoging bedraagt deze keer. Criminaliteitspreventie in Transport en Logistiek (Code 95) Door ervoor te zorgen dat je medewerkers zich bewust zijn van beveiliging, zijn zij minder kwetsbaar en daarmee de hele onderneming. De nieuwe cao voor het beroepsgoederenvervoer brengt vernieuwing voor werkgevers en werknemers

 1. Functieloonschalen per 1 januari 2018 Loonschaal/ trede Week Bedragen per: 4 weken Maand 100% Uurloon à: 130% 150% A' 0 374,62 1498,48 1628,85 9,37 12,18 14,06 A' 1 389,60 1558,40 1693,98 9,74 12,66 14,6
 2. Veel werknemers in de sector Transport en Logistiek hebben geen enkele week hetzelfde loon. In de cao staan allerlei afspraken over je loon. Voor de verschillende dagen en tijden waarop je werkt, zijn uiteenlopende afspraken. Maar hoe weet je nu, wat je aan het einde van de maand of periode van je werkgever moet krijgen? Ben je fulltime in dienst
 3. 3. Er is een Sectorinstituut Transport en Logistiek, Postbus 308, 2800 AH Gouda, tel.nr. 088-2596110. Dit sectorinstituut heeft onder meer als taak het bevorderen van de indeling van functies in het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen overeenkomstig het afgesproken systeem van functiewaardering
 4. Driemaal is scheepsrecht. Helaas is er wat mis gegaan in het afgelopen weekend waardoor je wel de nieuwsbrieven hebt ontvangen, maar de link hierin om te stemmen niet werkte. Inmiddels is dit probleem opgelost en kun je nu wel je stem uitbrengen. Stemmen kan tot 1 juni 2020
 5. Op 4 mei 2018 heeft de Hoge Raad bepaald dat over alle uren van 20.00 - 04.00 uur door de werkgever de toeslag voor de eendaagse nachtrit betaald moet worden. Hiermee is een einde gekomen aan een jarenlange gerechtelijke procedure die door de FNV is gevoerd. Eindelijk volstrekte duidelijkheid
 6. Cao-partijen TLN, VVT, FNV, CNV en De Unie hebben ingestemd met het bereikte onderhandelingsresultaat over de waarde van een vakantiedag. Aanleiding voor de onderhandelingen was een uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat werknemers bij de loondoorbetaling tijdens vakantie aanspraak kunnen maken op overuren en toeslagen als die structureel onderdeel zijn van het loon
 7. Organisaties transport en logistiek willen ook na lockdown behoud van goede voorzieningen voor chauffeurs. De sluiting van de horeca mag niet ten koste gaan van goede voorzieningen voor vrachtwagenchauffeurs, benadrukken evofenedex en Transport en Logistiek Nederland (TLN)

Voor de beroepsgoederenvervoer zijn twee CAO's afgesloten. De CAO van Transport en Logistiek Nederland (TLN) en de CAO van het Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV). Gegevens over beide CAO's treft u onderstaand aan. Per 1 januari 2017 zal nog één CAO voor het begroepsgeoderenvervoer van toepassing zijn Veel transporteurs van goederen in Nederland zijn onzeker over de toekomst in het eerste kwartaal van 2020. Voor de langere termijn nemen zij een afwachtende houding aan, maar zijn wel positief over de toekomst Jaarlijkse indexatie lonen en vergoedingen niet-rijdend personeel goederenvervoer en logistiek vanaf 01.01.2018 Transport en logistiek: indexering van lonen en vergoedingen In de sector 'transport en logistiek' is bij CAO vastgelegd dat ieder jaar in januari de lonen en vergoedingen aan de index worden aangepast Om geen onnodige tijd te verspillen hebben werkgeversorganisaties en vakbonden op 2 juni de cao getekend. 81,9 procent leden akkoord. Bij FNV Transport & Logistiek is de overgrote meerderheid van de stemmers (81,9 procent) akkoord gegaan met het ongewijzigd verlengen van de cao beroepsgoederenvervoer De CAO van Transport en Logistiek Nederland (TLN) en de CAO van het Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV). Gegevens over beide CAO's treft u onderstaand aan. Klik hierna voor de juiste CAO: Beroepsgoederenvervoer (TLN) - Goederenvervoer (KNV) Naam sector / CAO

Scania Defensie - Transport & Logistiek

Sector Transport & Logistiek - FN

 1. Hier vind je het antwoord op de belangrijkste CAO-vragen in transport en logistiek. Staat jouw vraag er niet bij? Mail en TON zoekt het uit
 2. Transport & Logistiek; Wat verdien jij in het Beroepsgoederenvervoer? De Redactie 11 nov 2018 wat Deze staat in de cao op pagina 31 en 32. Hier staan de functieloonschalen per 1 januari 2018. Je zoekt nu eerst de letter op die bij jouw functie hoort
 3. imale loon- en arbeidsvoorwaarden, per collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO), worden vastgelegd
 4. 4. werkgeversorganisatie: Transport en Logistiek Nederland of Vereniging Verticaal Transport 5. werknemersorganisatie : CNV Vakmensen of FNV Bondgenoten 6. logistieke dienstverlening: dat deel van het supply chain proces, inclusief de front- en
 5. De cao mbo geldt per 1 oktober 2018 en loopt tot 1 juli 2020. De cao kent. TLN-CAO 2017-2020 2 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen Tussen: 1. Transport en Logistiek
 6. g (AVG
 7. imaal 10 procent in loon op vooruit gaan. Egon Groen, bestuurder van FNV Transport en Logistiek verklaart het volgende: De lonen gaan met 2 procent omhoog per 1 juli 2017, per 1 januari 2018 en per 1 januari 2019

Onderhandelingen nieuwe cao transport en logistiek De onderhandelingen tussen de werknemers en - gevers voor een nieuwe cao zijn woensdag 26 oktober officieel gestart. Beide onderhandelingspartijen zijn het erover eens dat de huidige cao gemoderniseerd dient te worden CAO Transport CAO TLN. Download Onderhandelingsresultaat CAO Beroepsgoederenvervoer 2019 > Onderhandelingsresultaat CAO Beroepsgoederenvervoer 2019 (04-10-18) Looptijd > niet bekend. Loonmutaties - geen. Arbeidsvoorwaarden - Per 1 januari 2019 verhoging van de waarde van vakantiedagen - Werknemers krijgen een compensatie over 2018 van 750. Top 50 Transport & Logistiek 5 Rang Naam Naam Logistiek.nl Lijst Brutowinst gemiddelde (x € 1.000) Brutowinst/ FTE* EBITDA/ FTE* EBIT/FTE* EBITDA/ Brutowinst* Punten Totaal Rang Logistiek.nl 2017 Rang Logistiek.nl 2018 1 Kühne + Nagel N.V. Kühne + Nagel 55.542 10 3 4 9 26 3 2 2 Beheer- en

Home Artikelen 2020 ONDERHANDELINGEN CAO 2020 EN ONZE ROL HIERIN ONDERHANDELINGEN CAO 2020 EN ONZE ROL HIERIN. Dit was ook een van onze doelen toen we eind 2018 begonnen met het werven van officiële leden. Transport Logistiek Nederland (TLN) profileert zich als de deskundige voor de transportsector Dus als je pas 9 uur van te voren hoort dat je moet komen werken en het past je niet, mag je dat gewoon weigeren. Daarnaast hoort de werkgever nadat je een jaar in dienst bent geweest je een aanbod te doen voor vaste uren gebaseerd op het gemiddelde aantal uren dat je in het afgelopen jaar hebt gewerkt

Transport Logistiek Nederland (TLN) mag een goed klinkende naam hebben, Lees meer DERDE RONDE CAO-ONDERHANDELINGEN BEROEPSVERVOER 22 januari 2020 21 januari 2020 was de derde ronde van de onderhandelingen.Vorig jaar mei hadden we al gesteld dat men, als men voor 2020 een nieuwe cao wilde, wel eens aan de bak mocht Hiermee is het loon over vakantiedagen vanaf 1 januari 2019 voor de 150.000 werknemers in de sector Transport & Logistiek goed geregeld. CNV bestuurder Tjitze van Rijssel is erg tevreden: Dat betekent dat niets meer in de weg staat deze afspraak aan de cao toe te voegen en algemeen verbindend te verklaren, zodat de regeling voor alle transportbedrijven geldt, ongeacht of ze lid zijn van TLN. Cao voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen 0127-2019 . In deze rapportage verwijs ik naar het Handboek Loonheffingen 2018, uitgave 1 juli 2018 (hierna: Handboek). U kunt de meest actuele versie van het Handboek raadplegen op belastingdienst.nl CAO Actueel De VVT is één van de sociale partners in het overleg over de cao van het beroepsgoederenververvoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. Aan werkgeverszijde is TLN vertegenwoordigd voor het beroepsgoederenvervoer en logistiek, VVT voor verticaal transport en aan werknemerszijde zijn dat FNV Transport en Logistiek, CNV Vakmensen en De Unie

In 2018 waren de verschillen groter. De werknemers in de bedrijfstakken horeca en de waterbedrijven en afvalbeheer hadden in 2019 de hoogste cao-loonstijging (3,1 procent). De bedrijfstak informatie en communicatie had met 1,6 procent de laagste cao-loonstijging. In 2018 stegen de lonen het meest in het onderwijs (2,8 procent) CAO-naam CAO Beroepsgoederenvervoer over de weg en verhuur van mobiele kranen. Ook bekend als: - CAO Transportbedrijf, - CAO Beroepsgoederenvervoer, - CAO TLN, - CAO Wegtransport Download Eindbod CAO Transport 2010-2011 > Eindbod CAO Beroepsgoederenvervoer 2010-2011. Code Loonheffing 21. Looptijd 1 januari 2010 tot 1 januari 2012. Bij Transport & Logistiek vind u het actuele online overzicht van het transportnieuws in Nederland en daarbuiten. Bekijk het actuele nieuws 09-04-2019 Wijziging tekst CAO Bouw en Infra 2018-2019 09-04-2019 Wijziging tekst CAO Randstad Groep Nederland 2018-2019 09-04-2019 Nieuwe tekst CAO Zuivel 2018-202

De complete tekst van CAO Beroepsgoederenvervoer (code loonheffing 21) looptijd 01-01-2020 - 31-12-2020 is geplaatst op CAOWijzer In de sector transport en logistiek werken rond de 150.000 mensen bij ruim 6.400 transportbedrijven. Belangrijk werk met toekomst Het is van belang dat werknemers voldoende zijn toegerust en over de juiste vaardigheden beschikken om duurzaam op de arbeidsmarkt actief te kunnen zijn De beste maatstaf bij het analyseren en vergelijken van ondernemingen in transport en logistiek is het nettoresultaat na belastingen gedeeld door de omzet. Dat wordt ook wel de Return-on-Sales (RoS) genoemd. Dit percentage varieert voor een gezond bedrijf tussen de 1,5% en 14%. De hoogte is afhankelijk van verschillende kenmerken

Onderhandelingsresultaat Transport en Logistiek Nederland (TLN), Vereniging Verticaal Transport (VVT), FNV, CNV Vakmensen en De Unie inzake de waarde van een vakantiedag d.d. 19 september 2018 1. Met ingang van 1 januari 2019 wordt de waarde van de wettelijke vakantiedagen en van Eindbod CAO Beroepsgoederenvervoer 2017-2019 11-02-15 AVV CAO Transport 2015-2016. Transport Online - CAO TLN 2017-2019 www.transport-online.nl. CAO Beroepsgoederenvervoer 2017-2019. Via onze website kunt u heel simpel de nu geldende cao voor het beroepsgoederenvervoer van TLN/KNV nalezen. Loonschalen A t/m H Bruto 2018-2019 en verblijfskosten.

Reglement Keurmerk Transport & Logistiek, versie 8.4, januari 2016 3 I. DEFINITIES EN BEGRIPPEN Artikel 1. Hierna wordt verstaan onder: 1. Aanvrager: de ondernemer/directie die door indiening van een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier te kennen geeft zijn onderneming in aanmerking t In april 2017 bereikten Transport en Logistiek Nederland (TLN) en de Vereniging Verticaal Transport (VVT) samen met de vakbonden CNV Vakmensen, FNV en De Unie een onderhandelingsresultaat over de samenvoeging van de CAO Goederenvervoer Nederland met de CAO Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen

Cao, loonschalen en bedragen: hoe werkt dat

 1. Transport Logistiek Nederland (TLN) profileert zich als de deskundige voor de transportsector. Deze vereniging telt ook nog eens meerdere bv's en heeft een relatief klein aantal leden. Toch geven media en politiek gehoor aan de woorden van TLN. Reden voor ons om te vragen naar uw mening. Deze petitie is om te peilen of u die mening deelt
 2. Overleg CAO afgesprongen. Gisterenavond bereikte ons het bericht van de vakbonden BTB en ACV-Transcom dat het loonoverleg voor de arbeiders in transport en logistiek - waaronder ook de vrachtwagenchauffeurs vallen - is afgesprongen
 3. Transport en logistiek. Hoe in België investeren? Waarom in België investeren? Wat wilt u weten over België? Welke fiscale voordelen in België? Welke steun op fiscaal vlak? België is het land bij uitstek voor een logistieke basis, hoofdkwartier of distributiecentrum op het Europese continent
 4. Transport & Logistiek; Vakantieregels in het transport; De Redactie 15 jan 2018 De jaarplanning voor de vakanties van 2018 heb jij vast al gemaakt. Cao TLN en jouw vakantiedagen. De cao TLN heeft een aantal aanvullingen op de wet
 5. FNV Transport & Logistiek, Utrecht (stad) (Utrecht). 3K likes. Dit is een informatie pagina. Discussies vinden plaats in de fb groep DiscussiePlein FNV Transport en Logistiek
 6. de consumptie van 3,3% en de investerin-gen van 6,2%. Het totale volume van transport en logistiek groeide hierdoor in 2018 met 3,5%, met de logistieke dienst-verleners en het wegtransport aan kop. Cao en loondoorbetalingsregeling vakantie Oostindiën: De rendementen stijgen niet mee met de omzetontwikkeling. De vooruit
 7. FNV-leden moeten nog instemmen met de nieuwe cao. Tot die tijd zijn de stakingen opgeschort. De vakbond zegt tevreden te zijn met de afspraken. Ook omdat het personeel geen ADV-dagen meer hoeft in te leveren, iets wat Etos eerder voorstelde. Voor het eerst sinds 2018 is er weer een cao-resultaat voor de medewerkers

Salaris en Arbeidsvoorwaarden Beroepsgoederenvervoer

en 2018 gegenereerd! De sector transport en logistiek is dynamisch en is dus meegekomen in deze digitale data-revolutie. Voor een aantal transport- en logistieke bedrijven was dit een zegen; zij innoveerden hun business model, ontwikkelden nieuwe dienstverlening en deden goede zaken via de nieuwe digitale snelweg. Maar doo FNV Transport en Logistiek Kader Noord. 205 likes. Deze pagina plaatst, naast de reguliere berichten van FNV Bondgenoten Transport en Logistiek, ook.. De werknemers en de logistieke managers werken, hetzij in logistiek- en transportbedrijven, hetzij in de logistieke afdeling in de industrie (retail, chemie, automotive, enz.). We kunnen constateren dat de spelers in transport (weg, warehousing, verladers, scheepvaart, enz.) gemiddeld 6,42% minder verdienen dan hun collega's in de logistieke afdelingen van de industrie Ontwikkeling openstaande vacatures werknemers transport en logistiek Aantal vacatures voor vrachtwagenchauffeurs ligt lager als in voorgaande kwartalen en lager als vorig jaar: in 1e kwartaal 2019 zijn er 4.900 openstaande vacatures voor chauffeurs (waren er 7.200 in 2018-Q1 Vacatures Cao transport en logistiek in Gem. Maastricht. Werk zoeken binnen 240.000+ actuele jobs. Snel & eenvoudig. Beste werkgevers in Gem. Maastricht. Fulltime baan, parttime baan, tijdelijke baan. Competitief salaris. Vacature-alert. Werk vinden: Cao transport en logistiek - is makkelijk

Transport Online - Vanaf 1 januari 2019 ook toeslagen en

 1. 5 oktober: dag van cao Transport en Logistiek De onderhandelingen voor een nieuwe cao Transport en Logistiek komen er aan. Uit gesprekken en enquêtes onder vrachtwagenchauffeurs kwam naar voren dat de werkdruk te hoog is, de beloning te laag en het werk te zwaar om tot aan je pensioen vol te kunnen houden
 2. der zzp'ers. Transport en Logistiek Nederland.
 3. Nederland Logistiek 'Tussen 2018 en 2020 van transporterend Nederland te zijn en binnen de cao-onderhandelingen te zorgen voor een verantwoorde cao Transport en Logistiek.
 4. Branchenieuwsbrief Transport & Logistiek - juni 2018 Interessante trends en ontwikkelingen in uw branche? samen met de komst van de nieuwe cao voor het beroepsgoederenvervoer over de weg. Pagina 2 van 6 kan Roger van Straaten van Transport en Logistiek Nederland (TLN) zij
 5. De cao heeft een looptijd van vijftien maanden, startend op 1 oktober 2018. Eind volgend jaar loopt hij ten einde. De regeling is afgesproken voor: De functies 'chauffeur kipper', 'chauffeur onderlosser' en 'chauffeur walking floor' in de wegenbouw en het agrarisch vervoer; De functie 'orderverzamelaar' in het sierteeltvervoe
 6. Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek Commission paritaire du transport et de la logis-tique Collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2018 houdende wijziging van de cao dd. 27/06/2018 en wijziging van de cao dd. 20/09/2018 Convention collective de travail du 20 decembr
 7. Jaarlijkse indexatie lonen en vergoedingen garagepersoneel goederenvervoer en logistiek vanaf 01.01.2018 Transport en logistiek: indexering van lonen en vergoedingen In de sector 'transport en logistiek' is bij CAO vastgelegd dat ieder jaar in januari de lonen en vergoedingen aan de index worden aangepast. De verhoging bedraagt deze keer 1,78%
brexit-toolkit douane - Transport & Logistiek

Transport & Logistiek - FN

De sector Transport en Logistiek is complex, doordat er in die sector sprake is van voortdurende flexibilisering en een lage toetredingsdrempel vanuit het buitenland. Diverse buitenlandse chauffeurs werken voor kortere of langere tijd in Nederland. In de tijd dat ze niet werken verblijven ze vaak op parkeerplaatsen en slapen in de cabine 1. Met ingang van 1 januari 2018 wordt een Persoonlijk Keuzebudget (PKB) ingevoerd. 2. De volgende arbeidsvoorwaarden worden ingebracht in het PKB: Twee (2) van de vier (4) bovenwettelijke vakantiedagen; De extra, boven de 24 per jaar, vakantiedagen op grond van leeftijd en/of dienstjaren. Desgewenst brutoloon. 3 Ondernemers in transport en logistiek hebben een sterk 2017 achter de rug en dat schept vertrouwen voor komend jaar. Na een volumegroei met 3,5 procent in 2017 bevindt het ondernemersvertrouwen zich op een hoogtepunt. 2018 belooft een topjaar te worden, met een gemiddelde groei met 3,5 procent en een verwachte omzetgroei van 5 procent Transport en Logistiek Nederland (TLN), Zoetermeer, 2015. Verveelvoudigen is toegestaan, mits CBS en TLN als bron worden vermeld. CAO 39 Carbon footprint 39 Cargadoor 40 Carnet TIR 40 Carrosserie 40 Carrosserietype 40 CBR 41 CBS 41 CCV 41 CEMT-transport 41 CEMT-vergunning 4 Zowel de term logistiek als voor rekening van derden moet verduidelijkt worden. Onder logistiek verstaan we de ontvangst, opslag, wegen, verpakking , etikettering, beheer voorraden en bestellingen zonder dat er grondstoffen, goederen of producten worden geproduceerd. Voor rekening van derden betekent: dat voor rekening van andere natuurlijke of rechtspersonen diensten.

Nieuwe stimuleringsregeling voor implementatie iShare

Nieuws CAO Transport en Logistiek (2019, 2020) Transport

 1. Knelpuntberoepen Transport, Logistiek en Post D e beroepencluster transport, logistiek en post telt 15 knelpuntberoepen (lijst 2020) , zie ook VDAB-site . Hieronder vind je de volledige lijst met per knelpuntberoep een indicatie van de oorzaak en link naar de beroepenfiche/-film
 2. Transport en Logistiek Transport en Logistiek is een grote, diverse sector. De ongeveer 380.000 werknemers in de sector zijn werkzaam in uiteenlopende beroepen: van schipper op de binnenwateren tot vrachtwagenchauffeur in het (inter)nationaal vervoer, van heftruckchauffeur in magazijnen tot bagagemedewerker op de luchthaven of conducteur in de trein
 3. Welkom bij de enquete van FNV Transport en Logistiek over de vernieuwing van de CAO. In de CAO die loopt van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2016, hebben FNV, CNV, De Unie, TLN en VVT afgesproken om verder te spreken over vernieuwing van de CAO
 4. imumlonen van het personeel van de sector goederenvervoer en logistiek verhoogd vanaf 01.01.2020. Je kan alle informatie terugvinden in onze nieuwsbrieven : Voor het rijdend personeel : download hier onze nieuwsbrief (pdf) Voor het niet-rijdend pe..
 5. fileleed tot en met 2021 nog met 38% stijgen in vergelijking met 2015. Verladersorganisatie EVO, Fenedex en Transport en Logistiek Nederland (TLN) hebben berekend dat files bedrijven in het wegvervoer EUR 1,1 miljard kostten in 2015. De tarieven die wegvervoerders in 2016 vroegen, stegen met 0,1%. Dit is in de grafiek rechts te zien
 6. Onderhandelingen over inhoudelijke wijziging van de cao zijn pas bij de volgende CAO-ronde aan de orde. TLN en VVT hadden de verlenging voorgesteld. De leden van FNV Transport & Logistiek stemden met een grote meerderheid in met ongewijzigde verlenging van de CAO

Loonschalen A t/m H Bruto 2018-2019 en verblijfskosten

De Arbocatalogus voor vijf generieke onderwerpen en voor zeven vervoersactiviteiten is vastgesteld in november 2011. Namens Transport en Logistiek Nederland hebben de heren Sakkers, Stam en Van Aggele ondertekend, voor FNV Bondgenoten de heer Van Den Dungen en voor CNV Vakmensen de heer Meijerman Cao Transport & Logistiek 2017 en verder Op dit moment lopen er in de sector transport & logistiek twee landelijke cao's. Dit is de cao 'Goederenvervoer' (KNV) en de cao 'Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen'(TLN) Commission Paritaire du Transport et de la Logistique Paritair comité voor het Vervoer en de Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek. Art. 3 In afwijking van artikel 2, Gewijzigd bij CAO van 19 oktober 2017 (KB van 3 juni 2018. Zelfs hoogconjunctuur helpt transport en logistiek niet Ondanks de ingezette omzetstijging binnen de sector lopen de rendementen terug. Hierdoor De totale omzet in het wegvervoer is in het eerste kwartaal van 2018 ten opzichte van een jaar eerder met 5,2% gestegen. Daarvan wordt 2,3% verklaard door prijsstijgingen van transport

En de impact van al die veranderingen op de sector transport & logistiek (T&L) is groot, als verbindende schakel van de 'global economy'. Ook uw organisatie staat ongetwijfeld regelmatig voor de keuze door welke innovaties en transformaties u in de komende jaren competitief blijft Gisteren ondertekenden vakbonden en werkgevers het sociaal akkoord over een nationale cao voor de havenarbeiders voor 2011-2012. Guy Vankrunkelsven, directeur van werkgeversorganisatie CEPA, bevestigde dat de werknemers positief gestemd hadden. Eerder waren de randvoorwaarden van het akkoord al vrijgegeven. De leeftijd voor vervroegde uitstap om medische redenen gaat terug naar de gewone regeling Manager cao bureau en hoofdonderhandelaar bij Transport en Logistiek Nederland Den Haag en omgeving, Nederland Meer dan 500 connecties. sep. 2018 - heden 2 jaar 3 maanden. Teamcoördinator Personeel en Arbeid Transport en Logistiek Nederland Transport en Logistiek is een grote en diverse sector, waarin in totaal ongeveer 400.000 werknemers werkzaam zijn. Transport (met name wegtransport) wordt vaak genoemd als risicosector. In het bijzonder door de internationale concurrentie staan de marges voor de ondernemers onder druk

CAO Beroepsgoederenvervoer 2017-2019 * CAO Transport

Aangezien de bronnen van de artikelen wisselend (en de uitkomsten dus op sommige gebieden ook) zijn, vat ik onderstaand de high-lights samen op het gebied van cijfers: Highlights cijfers transport en logistiek. De toename in vraag naar transport met een groei van 2,5% in 2017 en 2% in 2018 (aantrekkende economie) CAO verlengd tot 1 januari 2021. De CAO voor het Beroepsgoederenvervoer en het verticaal transport wordt... E-learning voor administrators. Wenst u 'Mijn PKB' te activeren voor uw bedrijf, maar heeft u de inmiddels... Oude verlofrechten terugkopen CNV en FNV hebben Jumbo voor de rechter gedaagd. De vakbonden verwijten de supermarktketen dat het een eigen regeling voor arbeidsvoorwaarden heeft doorgevoerd voor logistiek personeel, terwijl er nog een cao geldt. Tevens zou het bedrijf zich niet aan het stakingsrecht hebben gehouden. Beide werknemersorganisaties vinden het onacceptabel dat Jumbo een cao heeft afgesloten zonder dat [ Ook in 2019 blijft het druk voor ondernemers in transport en logistiek, al zakt de groei wel wat af. Gemiddeld neemt het volume volgend jaar met 2 procent toe. Ondertussen blijven ook de kosten oplopen. Dat blijkt uit de prognose van het ING Economisch Bureau. In 2018 steeg het volume met 3 procent

Logistieke bedrijven mogen seizoenswerkers al na drie maanden weer terug in tijdelijke dienst nemen. Dat is afgesproken in de nieuwe cao voor seizoensgerelateerd werk in de logistiek. TLN, vakbonden CNV, FNV en De Unie kwamen de nieuwe regeling overeen. De cao gaat in per 1 oktober 2018 en heeft een looptijd van vijftien maanden Transport en Logistiek. Transport en Logistiek Het verzorgen van de loonadministratie conform de cao beroepsgoederenvervoer over de weg is voor ons gesneden koek. Wij kennen alle ins en outs. 2018: € 36,50: 2019: € 37,50: 2020: € 38,50: Werkelijke verblijfskosten aftrekken Codelijst cao's en overige arbeidsvoorwaardenregelingen Codelijst cao's en overige arbeidsvoorwaardenregelingen Het CBS beheert en onderhoudt een codelijst met cao's en arbeidsvoorwaardenregelingen bij de overheid. Deze lijst wordt met ingang van 2013 eenmaal per jaar aangepast; wijzingen vinden plaats per 1 januari

Met de invoering op 1 januari 2018 van het Persoonlijk Keuzebudget (PKB) in de sector Transport en Logistiek, wordt de basis gelegd voor een nieuwe manier van omgaan met belonen. Met minder regels en meer individuele vrijheid. Meer keuzevrijheid en ruimte voor het realiseren van individuele wensen, ambities en doelen. Dat is het doel van het PKB Het laatste nieuws met duiding van redacteuren, achtergronden, columns, opinie, wetenschap, en recensies van kunst & cultuur door De Morgen. Woensdag 12/08/2020 transport en logistiek vlaandere

'Intermodaal transport heeft de toekomst' Boetes & fiscus in de transport; Belangrijkste fiscale wijzigingen in 2017; Onderhandelingen nieuwe cao transport en logistiek; Welke subsidieregelingen zijn actueel; Aansprakelijk voor onderbetaling chauffeurs; Invoer van goederen; Blijf op de hoogte via DRV.nl; DRV locaties; Voorbla Handex B.V. Transport & Logistiek, Maurik (dorp) (Maurik). 514 likes. Uw partner in alle (losgestorte) afval-, en recycling transporten. Vervoer van alle afval materialen middels (afzet)containers en.. Werk je in de sector Transport en Logistiek en heb je een nulurencontract? Let op, bekijk onderstaande animatie en doe de test:..

Cao - Transport en Logistiek Nederlan

De derde aflevering van de FNV Transport & Logistiek podcast staat geheel in het teken van de cao. Eerst bespreken we met Svenja de Groot van stichting VNB het belang van de cao en hoe stichting VNB deze naleeft, daarna spreken we met Willem Dijkhuizen over de aankomende onderhandelingen voor de cao Beroepsgoederenvervoer (TLN) Dit is een voorbeeldpagina. Het is anders dan een blog bericht omdat het op één plek blijft en tevoorschijn komt in je site navigatie (in de meeste thema's). De meeste mensen starten met een Over pagina dat hen voorstelt aan potentiële site bezoekers. Het zou iets als dit kunnen zeggen: Hoi daar! Ik ben een Continue Bekijk het profiel van Jordy de Mooij op LinkedIn, de grootste professionele community ter wereld. Jordy heeft 7 functies op zijn of haar profiel. Bekijk het volledige profiel op LinkedIn om de connecties van Jordy en vacatures bij vergelijkbare bedrijven te zien

CNV sluit deal met TLN en VVT over vakantieloon - Cao

(P.R.) CAO TRANSPORT & LOGISTIEK 2017 EN VERDER. Op dit moment lopen er in de sector transport & logistiek twee landelijke cao's. Dit is de cao 'Goederenvervoer' (KNV) en de cao 'Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen'(TLN). Beide cao's lopen af op 31 december 2016 en moeten dus verlengt worden. (ver)nieuwe(nde) [ Vakbonden CNV, FNV en De Unie en werkgeversorganisaties TLN en VVT (Vereniging Verticaal Transport) overleggen momenteel over een nieuwe cao. De looptijd van de vorige cao eindigde op 31 december 2019 en de partijen hebben maandag 17 februari de vierde onderhandelingsronde gehad. Daarin kwamen TLN en VVT met concrete voorstellen voor de nieuwe cao Syllabus transport en logistiek vmbo centraal examen 2018 3 Inhoud Voorwoord 4 1. Syllabus Transport & logistiek BB 5 1a. Verdeling examinering CE/SE 5 1b. Specificatie van de globale eindtermen voor het CE 6 2. Syllabus Transport & logistiek KB 14 2a. Verdeling examinering CE/SE 14 2b. Specificatie van de globale eindtermen voor het CE 15 3 Transport en Logistiek; De belangrijkste innovaties van de IAA vakbeurs 2018. RTL Transportwereld presenteerde in de uitzending van zondag 30 september 2018 de belangrijkste innovaties van de IAA in Hannover. Ze bezocht onder andere de stands van MAN Truck & Bus, DAF Trucks,. FNV Transport & Logistiek, Utrecht (stad). 3 d. vind-ik-leuks. Dit is een informatie pagina. Discussies vinden plaats in de fb groep DiscussiePlein FNV Transport en Logistiek

Cao FedEx (TNT) - FN

En ze zijn gespecialiseerd in spoedeisend temperatuur-gecontroleerd pharma transport. Ze hebben inmiddels hubs in Nieuwegein en op Schiphol. Daarnaast zijn ze sinds 2018 de trotse eigenaar van een temperatuur-gecontroleerd warehouse op de Health Campus in Boxmeer, waar ze met name goederen opslaan voor de farmaceutische industrie Download het Transport en logistiek rapport Wat staat er in het rapport? Recent marktonderzoek van Zetes laat zien welke factoren essentieel zijn voor retailers en logistieke partners die met succes willen concurreren in de e-commerce, op welke punten marktleiders zich onderscheiden van merken die het onderspit delven, en waar de belangrijkste prioriteiten liggen Vacatures Cao transport en logistiek in Noordoostpolder. Werk zoeken binnen 244.000+ actuele jobs. Snel & eenvoudig. Beste werkgevers in Noordoostpolder. Fulltime baan, parttime baan, tijdelijke baan. Competitief salaris. Vacature-alert. Werk vinden: Cao transport en logistiek - is makkelijk Alles weten over transport en logistiek voor kmo'ers? Magazine KMOinsider biedt kmo-bedrijfsleiders en -leidinggevenden informatie rond dit thema

GEODIS verzorgt Europese logistiek van iiyamaLEVV's alternatief voor deel bestelauto’s - TransportPensioen: Over zekerheid, richtleeftijd en deStint voorlopig niet op de openbare weg - TransportConsortium BioLNG EuroNet wil meer vrachtwagens op gas
 • Thetruesize.
 • Dongguan city.
 • Superman name.
 • Önh status.
 • Minecraft creeper.
 • Lukt i underlivet klimakteriet.
 • Planetarium bochum tickets.
 • Förlängd läroplikt.
 • Boccaccio novell.
 • Lilly lashes miami.
 • Ruljangs.
 • Serie a italy 2017.
 • Beziehung am ende test.
 • Min arbetsgivare har inte sjukanmält mig.
 • Prisvärd polermaskin.
 • Dotnet new web app.
 • Ekebergs slott.
 • Hotmail inloggningssida.
 • Sveriges kommunikatörer.
 • Kamerareparationer stockholm.
 • Toyota stockholm.
 • Zweirad vogtmann gmbh lauf an der pegnitz.
 • Lindesbergs stadshotell.
 • Zinkpasta eksem.
 • Peter norrström 2017.
 • Finland homoäktenskap.
 • Fasfel ivt.
 • Linustechtips girl.
 • Ränterabatt swedbank 2018.
 • Popcorn och rufs.
 • Adhd asperger kombination.
 • Teddi jo mellencamp victoria granucci.
 • Hur ska man behandla sin kille.
 • Hannibal 2001 rollista.
 • Lilla vilthuset stockholm.
 • Ränterabatt swedbank 2018.
 • Stridens grunder.
 • Gdpr utbildning göteborg.
 • Media markt lämnar inte sverige.
 • World download free.
 • William morris seaweed grå.