Home

Samiska framtid

Ljus framtid för samiskan enligt professorn Han är professor emeritus i samisk språkvetenskap och har jobbat med språket i hela sitt liv. När Mikael Svonni blickar tillbaka på situationen för samiskan beskriver han 70-talet som en avgörande tid, rent av som en kulturrevolution Samiskan framtid och frågor om uttal. Dela Publicerat fredag 23 april 2004 kl 13.09 Av Sveriges ca 20 000 samer är det bara så där 7000 som behärskar samiskan helt, och.

Alla samiska barn ska vara i en skolmiljö där de lär sig saker och ting på samiska, på så sätt säkrar man framtiden för språket Samiska och framtiden. Avsnitt 5 · 28 min År 2010 är det tio år sedan finska, romani, jiddisch, meänkieli och samiska blev erkända som minoritetsspråk Samerna har sedan urminnes tider levt i ett område som i dag sträcker sig över fyra länder. Det består av Kolahalvön i Ryssland, nordligaste Finland, norra Norges kust- och inland och delar av Sverige från Idre i söder och norrut Samiska är det umgängesspråk som används när svenskan inte räcker till eller när man talar med släktingar och vänner. Förr i tiden fick man inte tala vare sig samiska eller finska i skolan. Gjorde man det blev man bestraffad av sina lärare Samiska tas också upp i språklagen och i minoritetslagen. Det är bra, för då har samiska ett skydd, och det gör att ingen kan hindras att tala samiska och att man i stället uppmuntras att lära sig det i skolan. Vad är samiskan för sorts språk? Samiskan är nära släkt med finskan

Ljus framtid för samiskan enligt professorn - Samer

Stiftelsen Samiska Minnesfonden har under åren stöttat den samiska ungdomsorganisationen Sáminuorra för genomförandet av ungdomsledarutbildningar som har koppling till Minnesfondens verksamhet. I detta avseende har styrelsen utgått ifrån dels fostrande syfte och dels arbete bland ungdomar. På så sätt synliggörs även Minnesfondens verksamhet bland den samiska allmänheten Framtid.se beskriver cirka 2.000 olika yrken/sysselsättningar inom 24 branscher. Syftet med Framtid.se är att ge en tydligare bild av alla möjligheter som finns på framtidens arbetsmarknad. Vi vill även sprida kunskap om vilka yrken och branscher som behöver bredare rekryteringsunderlag i framtiden och vilken typ av utbildning man kan välja för att jobba inom yrket eller branschen Alla de samiska språken, nord-, lule- och sydsamiska är hotade språk enligt FN-organet UNESCO. 85 procent av de som talar samiska talar nordsamiska. Det finns uppemot 20 000 talare i Sápmi (Sverige, Norge och Finland). Cirka 17 000 talar nordsamiska varav ca 6000 bor i Sverige och övriga i Norge och Finland Stolt framtid. Avsnitt 1 · 28 min. I Norge under första delen av 1900-talet ansågs den samiska kulturen vara mindre värd och samerna skulle lära sig norska och leva efter norska seder och bruk. Vi träffar Susann Funderud Skogvang från Kåfjord som fick en hemläxa i skolan som förändrade hennes liv

Länkar om samisk språkvetenskap. Länkar enaresamiska. Övriga länkar: Namn: Ortnamn på minoritetsspråk. Namn: Pitesamiskt språkmaterial. Folkminnen: Samlingar om samiska språk och samisk folkkultur. Sametinget. Sápmi om samiska. Samisk språknämnd. Risten, samisk orddatabas. UR: I love språk om samiskan och dess framtid. SR: Sameradio Samiska pratas av folkgruppen samerna, som bor i de norra delarna av Sverige. Men samiskan har problem. I många delar av Sverige är det allt färre. samiska gäller, inte följs på ett bra sätt på grund av bristfälliga språkkunskaper eller negativa attityder (Elenius 2005). För några år sedan togs ett handlingsprogram fram, Start för en offensiv samisk språkpolitik (Teilus 2004), för att stärka samiskan i Sverige, och där föreslogs åtgärde

Samiskan framtid och frågor om uttal - Språket Sveriges

Samiskan saknar liksom de övriga uraliska språken såväl grammatiskt genus som könsspecifika personliga pronomen (separata motsvarigheter till han och hon). Bestämd och obestämd form finns inte. Samiska är ett agglutinerande språk och har 6-11 kasus: nominativ, ackusativ, illativ, lokativ, komitativ och essiv Nu avgörs samernas framtid. Uppdaterad 2010-04-18 Publicerad 2010-04-18 Bild 1 av 17. Bild: Anette Nantell. Bild 2 av 17. Bild: Anette Nantell. Bild 3 av 17. Bild: Anette Nantell. Bild 4 av 17 Den samiska kulturen kommer att utrotas Publicerad 2005-10-23 Om inget görs kan den samiska kulturen var utdöd inom en generation, skriver fem professorer

Den samiska kulturen behöver stärkas, inte försvagas. Närhet till arkiv och folkminne är en förutsättning för revitaliseringen av den samiska kulturen och för den långsiktiga processen att göra upp med vårt koloniala arv. Förslaget att lägga ner DAUM i Umeå går i rakt motsatt riktning, och är därmed inte acceptabelt Ett av de tydligare tecknen på samiskans på verkan är alla olika samiska namn på kartan. Älvar, berg, bäckar osv. i norra Sverige har ofta namn som vi inte förstår betydelsen av. Även ortnamn som Luleå, Skellefteå och Umeå har samiskt ursprung även om vi vanligtvis inte tänker på det. De stora norrlandsälvarnas svenska namn går i de flesta fall tillbaka på samiska motsvarigheter Duodji* är en hantverkare som sysslar med samisk slöjd, eller som det ofta kallas sameslöjd, och är en viktig del av den samiska kulturen.Med duodji menas den slöjd och det konsthantverk som tillverkats av samer, det vill säga det som utgår från samiska traditioner, samiskt formtänkande, samiska mönster och färger Den samiska trumman, spåtrumman, nåjdtrumman eller shamantrumman (lulesamiska: Goabdes, nordsamiska: Goavddis alternativt meavrresgárri, sydsamiska: Gievrie) är en ceremonitrumma som har en central roll inom traditionell samisk religion och länge funnits förankrad i det samiska livet och kulturen. [1] [ Samer och vård i livets slutskede - kunskap om traditioner för att utveckla framtidens vård Doktorandprojekt Samerna är ett urfolk i norra Europa som i Sverige uppgår till ca 20 000 personer. Vetenskaplig kunskap kring samers hälsa är begränsad och tycks saknas kring hur den samiska kulturen kommer till uttryck i situationer relaterade till döende, död, sorg och vid vård i livets.

Samisk förvaltning För att långsiktigt stärka rennäringen, det samiska näringslivet och för att utveckla det samiska kulturlandskapet är samisk förvaltning av samebyarnas mark- och resurser en fråga som blir mer och mer aktuell. I den samiska debatten har frågan om samisk förvaltning fått allt konkretare innehåll samiska. samiska är det språk, eller snarare den grupp av språk, som talas av samerna i Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Alla samer talar också (24 av 165 ord Arabiskan är i dag på väg att gå om finska som det näst största språket i Sverige, och både arabiskan och nationella minoritetsspråk som finska, romska och samiska har blivit synligare i samhället. Svenskan i sig påverkas dock mycket lite av dessa språk. Men det finns sociolekter med språkliga drag från vissa invandrarspråk Samiska politiker om samiska språkets framtid. Kommentera. Av Nätverket Språkförsvaret - 5 maj 2017 17:36 De allra flesta politikerna vill se en ny samisk språklag och satsa på de unga, som främsta åtgärd för att utveckla det samiska språket.. SAMISKA KVINNOR DÅTID NUTID FRAMTID Konferensen arrangeras av Gröna Kvinnor, partipolitiskt obunden, i samverkan med Samernas utbildningscenter, Saminuorra, Lule-Boden Sameförening. Välkommen på konferensen som är gratis. Begränsat antal platser. Garantera din plats och anmäl dig till: samiskakvinnor@gmail.com, 070-305 525

Sedan år 2000 är samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar erkända som nationella minoriteter i Sverige. Erkända minoritetsspråk är samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch. Även varieteter av dessa språk omfattas Varje församling i Svenska kyrkan anger i sin församlingsinstruktion hur församlingen arbetar på samiska. Sedan flera år tillbaka pågår en viktig utveckling av kyrkans arbete på de samiska språken och med att inkludera det samiska i kyrkans tro och liv Den samiska populariteten märks även på litteraturfronten. Hon är dock hoppfull inför framtiden. - Samernas synlighet har gjort att kunskapen om vilka vi är har ökat och på sikt kan denna synlighet ge oss större möjligheter att påverka våra frågor - Samiskans utveckling och framtid. - Några aktuella samiska samhällsfrågor, även i jämförelse med motsvarande företeelser hos något annat urfolk. I årskurs 1-3, inom ramen för samiska som andraspråk Läsa och skriva - Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier

Den samiska religionen bekämpades under 1600-1700-talen av kristendomen som utbredde sig snabbt över Sverige som då hade blivit en del av den protestantiska världen. Den kristna kyrkan såg samernas tro som något ont då missionärer och präster sändes ut för att få samerna att överg Besökarna fick diskutera vad samiskan betyder för dem, likheter och olikheter, samiskans framtid, vilket material som finns och bjöds på fika. Samisk vägledning Under Mångfaldsveckan har hela Fridhemsskolan haft besök av fyra samiska vägvisare från Nuoras-Nurrii-projektet: Tova Thomasson, Signe Rensberg, Hanna Keinil och Simon Lundmark Kuhmunen

Vill säkra det samiska språkets framtid SVT Nyhete

 1. Men för att de ska ha en framtid blir det automatiskt så att vi också måste driva de större politiska frågorna, som rätt till mark och vatten. På vilket jobbar ni som ungdomsorganisation? - Det handlar mycket om att stärka unga i sin samiska identitet, och visa att man får vara som man är idag
 2. ering. Sverige måste respektera och värna samers rättigheter som urfolk och se till att exploateringen av naturresurser i Sápmi inte görs i strid med samiska intressen
 3. Den samiska kampen förs i tv-soffan, på barrikaderna, på sociala medier och på gräsrotsnivå - och ofta med konsten som hjälpmedel. Den aktivistiska konsten är ett av flera sätt att.
 4. Várdduo är en forskningsenhet vid Umeå universitet som arbetar tvärvetenskapligt, gränsöverskridande och internationellt, för att stärka och utveckla samisk och annan urfolksforskning. Várdduos huvudsakliga uppdrag ligger inom forskning och samverkan
 5. Vi behöver kulturcentrum och kulturhus. Vi behöver samiska museum där vi kan berätta för våra egna barn men även för andra om vår historia, vår nutid och, kanske framförallt, vår framtid. Vi behöver samer som har långsiktiga förutsättningar att utöva sin konstform,.
Eallinbiras (Samisk livsmiljö) - Sametinget

Title: B27- Framtiden (kopia).pdf Author: shirley Keywords: OREGISTRERAT Created Date: 1/21/2003 4:57:23 P Att samisk form lever i nuet. Vi är med i den tid vi lever. Men jag vill förstås också lämna ett personligt avtryck. Vilket är ditt personliga uttryck? Att våga motsätta mig det förväntade, alltså det som många tror att det samiska är. Etnomode är för mig utan rött, blått, grönt och gult oftast. Men det är inte alltid så lätt Den kulturella infrastrukturen på det samiska området står på en mycket bräcklig grund och lever på magra betesmarker. Betydelsen av kulturens roll för demokratiutveckling och samhällsbyggande samt för synliggörandet av urfolk är en central fråga internationellt liksom i ett samiskt/svenskt/nordiskt perspektiv Vill man så kan man! Det menar de som kämpar för att rädda den utrotningshotade umesamiskan. Sensommaronsdag i Lycksele. På torget fladdrar den röd-grön-gul-blåa samiska flaggan i kapp med de övriga nordiska fanorna. Och kanske fladdrar den lite extra i dag, då det pågår en distanskurs i praktisk umesamiska i Umeå universitets lokaler. Denna förmiddag handlar det om verbet. Men det fanns också de som uttryckte en mer krass syn och menade att samiska kommer att dö ut för vi kommer inte behöva det i framtiden. Bilden av det egna ursprungsspråket var väldigt splittrad. - Något som slog mig vid observationerna var att barnen helt naturligt använde samiska vid utelekar

I love språk: Samiska och framtiden UR Pla

 1. nesfonden delar efter ansökan ut stipendium - som 2019 uppgick till 25 000 kr som utdelas främst till enskild person men även organisation/ förening med verksamhet enligt ovan. Ansökan ska innehålla en kort presentation där namn, ålder oc
 2. nen.Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser
 3. Engagemanget för de samiska språken är stort och hennes arbete med barnen ser hon som en av det viktigaste åtgärderna för att säkerställa språkens överlevnad. I sitt arbete på förskolan har hon sett att barnen gjort framsteg och är optimistisk över utvecklingen. - Att barnen ska få lära sig samiska är en självklarhet
 4. hela veckan. Under Samiska veckan finns en stor lávvu uppställd på Rådhus-torget i centrala Umeå med plats för försäljning, utställning och en scen för arrangemang av olika slag. Välkomna att besöka oss, äta, samtala och bidra till en bättre framtid för samisk kultur. TACK! och Sydön står för mat och dryc
 5. Bland dem räknas de samiska språken. År 2011 erkändes samerna som ett folk i Sveriges grundlag och därmed även deras rätt till folkrättslig särbehandling, i termer av större rätt till självbestämmande. Av den anledning är sameskolorna viktiga utposter för samefolkets framtid

Samiska aktiviteter - vinter. Samerna är ett av världens ursprungsfolk och har sedan urminnestider levt i Sápmi, ett område som i dag sträcker sig från Kolahalvön i Ryssland över de norra delarna av Norge och Finland samt i Sverige från Treriksröset i norr till Idre i söder I folkskolan var det inte ovanligt att samiska och tornedalska barn förbjöds tala sina språk. Romer fick inte gå i skolan förrän på 1960-talet. Den politiken satte djupa spår i samhället. Samiska aktiviteter - sommar. Samerna är ett av världens ursprungsfolk och har sedan urminnestider levt i Sápmi, ett område som i dag sträcker sig från Kolahalvön i Ryssland över de norra delarna av Norge och Finland samt i Sverige från Treriksröset i norr till Idre i söder Jultomte, klappar och dukade bord är jul för de flesta. Men inte alla känner till den förskräckliga varelsen Stallo som i juletid kommer över himlen i en rajd dragen av råttor, enligt sägnen tar han barn som väsnas på julaftonen. Min samiska släkt och familj hade inga genuina traditioner av firande med sig från förr. Bara för någon generation sedan hade de lämnat nomadlive Så ska företagen möta framtiden. Vi har alltså ingen aning om hur Sverige och världen kommer att fungera år 2050. Men vad vi kan säga med säkerhet är att hastigheten i förändringstakten hela tiden ökar

Samerna i Sverige - Sametinge

Utbildningen samiska näringar är en riksrekryterande yrkesutbildning inom gymnasieskolan med egna examensmål. Efter examen från utbildningen ska eleverna ha de grundläggande kunskaper som behövs för att arbeta inom verksamheter som rennäring, samiskt hantverk, samisk matkultur och turism Samverkan med samiska föreningar, företag, renskötsel, konstnärer, aktivister, samt andra lokala näringar såsom turistsektorn är därför oumbärliga delar av kunskapsutvecklingen Biblioteket i Arvidsjaur ville göra något för att stärka det samiska språket. Det blev flera saker. Samisk temavecka, en ny Sápmiavdelning och samisk släktforskning. Hela våren pågår det samiska språkcaféet Giella-café som ska vara ett tryggt rum att tala ett språk som tystats Detta till trots lever emellertid den samiska kulturen och de samiska språken kvar runtom i S á pm i, men dess existens är för framtiden inte tryggad, då få förmedlar, lever i och talar de samiska kulturella och språkliga variationerna Fredag 16 juni. 13.00-14.30 Ekumenisk inledningsgudstjänst på samiska Medverkande: Karl Yngve Bergkåsa, stiftskaplan för nordsamer/rådgivare Nord-Hålogaland bispedøme. Antje Jackelén, ärkebiskop i Svenska kyrkan. Ingrid Holmström Pavval, kyrkoherde. Ewerth Rickardsson, Aron Nygren och Ellinor Stenlund, kyrkomusiker

Trettio år senare, 2002, ser man mera positivt på framtiden. De samiska barnen går i skola på samiska och lär sig om samernas historia och traditioner Samiska mattraditioner och recept har traditionellt till stor del varit muntliga. Smak på Sápmi samlar dem på ett nytt sätt, som ingen annan tidigare gjort i Sverige. Boken vill sprida kunskap om samisk mat och fungera som en inspirationskälla till att laga den. Innehållet är skapat av Slow Food Sápmi i samarbete med samiska matprojekt och producenter från svenska Sápmi Samernas framtid Lars-Anders Baer är en samisk politiker som tycker att det ska vara ett bra samarbete mellan de samiska skolorna och den svenska kommunen, att samerna ska accepteras av den svenska befolkningen, att samerna ska behålla sitt språk och sin kultur Samiska berättelser - ett pedagogiskt hjälpmedel Elsy Labba Åsa Sundberg Institutionen för Utbildningsvetenskap Luleå Tekniska Universitet Vetenskapliga handledare: Asta Balto och Gunilla Johansson Eskild (2005) skriver att det var förmågan att väva samman dåtid, nutid och framtid som Det kryllar av språk i världen, men medan några breder ut sig krymper andra och riskerar att dö ut. Ett par av de rödlistade språken finns i Sverige

Samiska - Samer.s

 1. I februari förra året publicerade jag ett inlägg om samisk ungdomslitteratur i samband med Samernas nationaldag den 6 februari. Då skrev jag bland annat om Ann-Helen Laestadius bok SMS från Soppero som handlar om tonåringen Agnes från Solna som börjar intressera sig för sina samiska rötter (som hennes mamma sedan länge förnekar)
 2. Samisk inriktning 750 Samisk historia Historia Hi 2a 100 Moderna språk/modersmål 100 Nordsamiska, lulesamiska eller sydsamiska Samiskt hantverk Framtid Programmet vänder sig till dig som vill ha en samhällsvetenskapliggrund. Samiska samhällsprogrammet bygger på Samhällsvetenskapsprogrammets (SA
 3. Den samiska kvinnan- dåtid, nutid, framtid Film/Föreläsning Dagar. Torsdag 7/2; Tid 09:00 - 12:30 Beskrivning. Konferensen vänder sig till kvinnor i alla åldrar och kommer att belysa och i works-shopform arbeta med frågor ur ett jämställdhets- och genusperspektiv
 4. I början av augusti genomfördes den största återbegravningen av samiska kvarlevor hittills i Sverige. Det sätter nytt ljus på frågan om hur universitet och museer ska hantera sina samlingar av samiska skelettdelar. Sametinget kräver att allt ska återföras till Sápmi och begravas. Samtidigt bedöms vissa kvarlevor ha stort vetenskapligt värde
 5. Under Samiska veckan finns en stor lávvu uppställd på Rådhus-torget i centrala Umeå med plats för försäljning, utställning och en scen för arrangemang av olika slag. Välkomna att besöka oss, äta, samtala och bidra till en bättre framtid för samisk kultur. TACK! och Sydön står för mat och dryc
 6. Victoria Harnesk är författare till matboken, Smak på Sápmi - tradition, innovation och framtid som vann Årets Svenska Måltidslitteratur 2014 i kategorin Regional måltidslitteratur. Hon är också projektledare för Jokkmokk Matlandethuvudstad 2014. Webbplats: www.vhjojk.se. Vill du veta mer om samiska mattraditioner

Samiska - Institutet för språk och folkminne

DOKUMENTATION – 100% kamp – Sveriges framtid

Artikel: Svenska språkets framtid Artikeln handlar om svenska språkets framtid och här diskuterar eleven och den intervjuade läraren nyord, slang och ungdomsspråk, med mera. Observera att artikeln är skriven i Svenska som andraspråk 1 och har viss språklig förbättringspotential Och roten till problemet är högst materiell. Det är inte och har aldrig varit hos kulturministern samernas framtid avgörs, det är snarare hos Näringsdepartementet. Rasifieringen av samer sammanfaller med att svenska staten började intressera sig för de naturresurser som finns i samiska områden Vår samiska kamp : Stolt framtid : I Norge under första delen av 1900-talet ansågs den samiska kulturen vara mindre värd och samerna skulle lära sig norska och leva efter norska seder och bruk. Vi träffar Susann Funderud Skogvang från Kåfjord som fick en hemläxa i skolan som förändrade hennes liv. Hon fick reda på att alla fjällen i bygden hade samiska namn

Den Samiska Minnesfonde

Välkommen till Sápmi - samernas landI Kirunaregionen möts flera kulturer. Det samiska språk som är dominerande här är nordsamiska, och många samer arbetar hårt för att fortsätta låta kulturen synas och ta plats i samhället.Renskötseln är en stark kulturbärare, men långt ifrån alla samer har rennäringen som sin huvudsyssla Fattigdom, kvantbitar och samisk hälsa - för en bättre framtid Publicerad. 12 mars 2020 Förutom det uppenbara att de alla är forskare är de också några av alla de som har fått anslag från Wallenbergstiftelserna under 2019

Miljöpartiets förslag för att pigga upp 60-åringen EU och

Video: Yrken » Framtid.s

Samer - Minoritet.s

Den samiska kulturen har börjat komma tillbaka igen. Den har varit väldigt bortträngd. Jag tror på en förändring och det är det som har varit mitt mål. En förändring till det bättre, säger Jon Henrik om jojkens framtid. Foto: Emma-Sofia Olsso Urfolksgrupper i Arktis driver en särskild kamp för klimatet. Deras hem och liv står på spel. - Alla urfolk delar den här oron, säger Sanna Vannar, ordförande för samiska ungdomsförbundet Sáminuorra, som är med och stämmer EU för att få dem att höja klimatmålen Det är svårt att tänka sig ett mer miljövänligt kök än det traditionellt samiska. Vi träffade prisbelönta matkonstnären Laila Spik. Och fick lära oss laga allt från fiskchips och älgörtste, till enbärssmör och björkplättar Samiska namn står ju bevisligen med samisk stavning på svenska kartor! Menar ni alltså på fullaste allvar att min fotograf verkligen måste lägga ner ett stort arbete på att klura ut hur man borde transkribera Čuhčaoalgi till svenska istället för att helt enkelt plocka namnet direkt från den officiella svenska kartan

Landspartiet Svenska Samer - Våra kandidater!

Konstprojektet som berättar för förskolebarnen om dåtid, nutid och framtid på samiska är en verklighet i Jokkmokk på Giella förskola Som det ser ut i dag ser Torbjörn Söder ljust på de samiska språkens framtid. - Jag tror att samiskan kommer att stärkas,. Samiska för stora och sm att samerna har fått sina några ytterligare rättigheter erkända eller utökade Det sägs ofta att den samiska markanvändningen inte har lämnat några spår efter sig. Det stämmer helt enkelt inte. Man måste bara veta vad man ska leta efter. Silvermuseet har i 20 år genomfört forskningsprojekt som kartlagt människans användning av landskapen under de senaste 10 000 åren. Forskningen har gett helt nya insikter om hur människan [ Svajig finansiering och nedskärningar gör framtiden osäker för Ájtte, Sveriges största museum för den samiska kulturen. Museet firar i år 20-årsjubileum och hoppas på att med statlig hjälp säkra sin överlevnad Res dig upp. För jämlikhet. Mot rasism. För ett bättre Sverige. För alla. Du avgör Sveriges framtid. Välj Socialdemokraterna den 14 september JAKT OCH FISKESAMERNA. Din röst är viktig för hur det samiska samhället ska utformas i framtiden

beredningsarbetet av etablering av språkcentrum för samiska, att Kulturdepartementet inom snar framtid inrättar fler språkcentrum för samiska samt att Kulturdepartementet ser etablering av språkcentrum för finsk-ugriska språk i ett helhetsperspektiv eftersom många beröringspunkter finns exempelvis koppling mellan språket och kulturen Idre sameby gränsar i norr mot Härjedalens kommun och ligger i huvudsak inom Dalarna län i Älvdalens kommun. Det handlar om en av Sveriges mindre samebyar med 4 driftsenheter och totalt 13 renägare De samiska ortnamnen dominerar i den svenska fjällkedjan från Treriksröset och ner till norra Jämtland. Idag ersätts också de försvenskade namnen på fjällkartan med den ursprungliga samiska stavningen

Vi gratulerar på samernas nationaldag - RegeringenKämpar för att rädda det umesamiska språket – Umeå2014Se Kärlek på Samernas - SVT Play - Gratis streaming på

Samiska grenen på gymnasiet ställer ut sin duodji. Några veckor i maj hade de tolv eleverna från Samiska grenen inom Samhällsprogrammet i Jokkmokk slöjdutställning på Sámi Duodji. Gymnasieeleverna visade prov på en imponerande hantverksskicklighet. Det lovar gott inför framtiden Saemien/samiska Saemien Dam nommem Ååre aelhkies-laakan tuvrismine ektede, bene tjïeltesne 10 000 årrojh aktene dajvesne mij lea 7263 kvaadratekilomeeterh. Ååren tjïeltesne jïjnjh nuepieh dejtie ovmessie daerpiesvoetide, gaajhke Ååreste mij pulsem, jijjejieledem jïh åestiestimmiem faalehte, Edsåsdalese mij seadtoem jïh lïhkesvoetem eatnamasse faalehte En jojkande sten, en njalla som inrymmer en talande björkvril och en båt som berättar historier. Det är vad barnen på samiska förskolan Giella i Jokkmokk snart ska få interagera med Riksdagsseminarium om samisk språkrevitalisering. Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-06-12 14:27 CEST - Sametinget. Torsdagen den 13 juni arrangerar Sametinget/Samiskt språkcentrum ett språkseminarium i riksdagshuset i Stockholm om de samiska språkens möjligheter och utmaningar, tillsammans med värden Jonas Eriksson från Miljöpartiet På samiska. Flerspråkighet och kulturell mångfald är en rikedom, en styrka, som behöver stöd. Språklagen (2009:600) anges att det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken I love språk : Samiska och framtiden : År 2010 är det tio år sedan finska, romani, jiddisch, meänkieli och samiska blev erkända som minoritetsspråk. Vem ska se till att språket lever vidare om få talar det? Är det staten, skolan, eller talarna själva? Och varför är det viktigt att bevara? Målet med den svenska minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna.

 • Alkalimetaller egenskaper.
 • Sopranos season 1 episode 1.
 • Bli av med sniglar i akvariet.
 • Jeff bezos vermögen live counter.
 • Vad är octa core.
 • South park 201.
 • Tragus piercing entzündet eiter.
 • Doppelhaushälfte neukirchen vluyn.
 • Darknet skellefteå flashback.
 • Mickelsmäss 2017.
 • Elle decoration premie rörstrand.
 • Bröllopsdikter.
 • Trafikflygplan hastighet.
 • Alfredo ballí treviño.
 • Julbord fjäderholmarnas krog 2017.
 • Skräddarsydda skjortor test.
 • Linslöjden bräkne hoby.
 • Sojafärs tillagning.
 • Seckinpartner.
 • Live wetter samos.
 • Torka färska hasselnötter.
 • Rhodos bargata hotell.
 • Glycerol formel.
 • Brand i upplands väsby idag.
 • Byggprojekt stockholm 2017.
 • Epidermis funktion.
 • Dignitas schweiz medikament.
 • Enquete voorbeeld.
 • Tallium.
 • Tinker tailor soldier spy förklaring.
 • Cbi betonginstitutet borås.
 • Domstolarna uppgifter.
 • Köttbullar i ugn tid.
 • Mole rat svenska.
 • Holmhällar julbord.
 • Fyren mellan haven utspelar sig.
 • Pruta hos bilhandlare begagnat.
 • Targa 31 for sale.
 • Penntricket podd.
 • Anna kournikova twins.
 • Bj kennzeichen.